Treg start for ID-kortordningen

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Bestemmelsen om at alle som arbeider i bygg- og anleggsnæringen skal utstyres med identifikasjons­kort har fått en usedvanlig treg start. 

Ordningen trådte i kraft ved siste årsskifte, men foreløpig er det utstedt bare ca 10.000 ID-kort. Det tilsvarer bare vel tre prosent av de 300.000 kortene Arbeidstilsynet regner med at næringen har behov for.

– Ordningen gjelder nå
– Det er flere årsaker til den trege starten, mener seniorrådgiver Turid Brattset i Arbeidstilsynet. En årsak er at det er visse problemer med tekniske løsninger for enkelte virksomheter som omfattes av ordningen, blant annet de som ikke er registreringspliktige i merverdiavgiftsmanntallet. Dessuten ser det ut til at store deler av bransjen har misforstått fristen for å skaffe seg slike kort. – Arbeidstilsynet har tidligere opplyst at det ikke vil bli foretatt tilsyn før 1. juli i år for å sjekke om alle som arbeider på bygg eller anlegg har ID-kort, men det er ikke det samme som at bransjen skal vente til etter denne datoen med å skaffe kort. Bestemmelsene trådte i kraft 1. januar i år. Brattset oppfordrer alle i bransjen til å starte søkeprosessen så raskt som mulig, Arbeidstilsynet kommer til å sette i gang tilsyn ganske snart.

Bedre forhold
Kortene skal bestilles hos selskapet Norsik AS. Bestillingsskjemaene skal blant annet inneholde navn og bilde av kortinnehaver, navn på arbeidsgiver eller enkeltmannsforetak, fødselsdato, kjønn, signatur og gyldighetsperiode. – Det er veldig viktig at virksomhetene sjekker at de og arbeidstakerne er korrekt registrert i de aktuelle registrene. Så fremt registreringen er i orden og søknaden er korrekt utfylt tar det ikke mer enn en uke å få utstedt ID-kort, sier Brattsett. Ordningen gjelder alle virksomheter i bygg- og anleggsnæringen, både norske og utenlandske foretak. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å bestille ID-kort til sine ansatte. Bakgrunnen for ordningen er blant annet å bedre arbeidsmiljøforholdene i bransjen og forebygge svart arbeid og sosial dumping. Mer info om ordningen ligger på: www.byggekort.no

Personvern og cookies