Trefelling i Sorgenfrigata

Tekst og foto: Grethe Ettung (2007)
Fliser og kvist fyker gjennom lufta som prosjektiler. Kraftige greiner dundrer i asfalten. Snart er den en gang så mektige bjørka en saga blott. 

Det er tidlig morgen i Sorgenfrigata i Oslo, men gutta i Trepleiegruppa i Park- og idrettsetaten i Oslo kommune, er i full gang. – Vi har fått tre henvendelser fra beboerne når det gjelder denne bjørka, de var redd greinene kunne skade folk dersom de brakk og falt ned i gata. Vi har gjort en vurdering, og funnet at treet har råte og skader i grenfestene, så det må felles, fastslår trepleier og arborist Andreas Løvold. Arborist kommer av latin der arbor betyr tre. Det er imidlertid ingen beskyttet tittel, men for å få arbeid i Trepleiegruppa bør man helst ha bakgrunn som anleggsgartner eller ha jord- og skogbruksutdanning. – De ansatte gjennomgår i tillegg diverse kurs for å kunne kalle seg spesialister på felling og beskjæring, forteller Løvold.

Visir og verneinnlegg
For en arborist er verneutstyr alfa og omega. Hjelm med visir beskytter øynene mot fliser som kan treffe og skade øynene når motorsaga er i bruk. Vernebuksa består av tynne nylontråder som dras opp og inn i saga, slik at den stopper momentant dersom uhellet er ute. Når det gjelder vernestøvlene, så har de et eget verneinnlegg som dekker vrista, og som beskytter foten mot sagbladet. Refleksvest må til slik at arboristene synes godt i gatebildet, og sist, men ikke minst, hørselvern og hansker. – Vi har også spesielt utstyr for treklatring som seler, tau og stolpesko. Dersom det er vanskelig å komme til med liften, klatrer vi, opplyser Løvold. Treet felles seksjonsvis, først tas alle greinene, deretter står stammen for tur. Når fellingen er avsluttet, tar arboristene seg også av oppryddingen. Greinene kvistes og fjernes for å gå til kompostering. – Vi gir bort stokkene til beboerne dersom de vil ha dem, hvis ikke blir de sendt til Grønmo avfallsanlegg, forklarer Løvold.

Sikring og tillatelse
Områder hvor trefelling foregår, må sikres. Trepleiegruppa må ha tillatelse fra Samferdselsetaten, og fra Statens vegvesen dersom fellingen foregår på statlig vei. Er det behov for omdirigering av trafikken, må det lages en varslingsplan. – Parkering forbudt-skilt settes opp senest 24 timer før arbeidet starter, men det er ikke rent sjelden vi må få biler fjernet. I dag var det kun èn bil som sto i veien, vi sporet navnet på eieren og ringte ham opp. Han kom og kjørte vekk bilen, så det gikk greit, konstaterer Løvold. Ofte er det mange følelser knyttet til trær, og det kan by på utfordringer. – Vi må tåle protester fra publikum innimellom, men vi forsøker å takle det på best mulig måte. For Løvold er det av stor betydning å få til en god kommunikasjon i teamet. – Vi er fra to til fire mann når vi er ute på oppdrag. Det at vi går bra i hop og kommuniserer godt oss imellom er viktig, ikke minst av sikkerhetsmessige årsaker, fastslår Løvold.

Personvern og cookies