Trebler gjenvalgt som BHMS-leder

(2005)

19. april ble Petter Trebler fra Lexow gjenvalgt som leder av Bransjeorganisasjonen for HMS (BHMS). – Jeg synes det er interessant å utvikle denne bransjen. Det er viktig med en bransjeforening fordi markedet trenger mye informasjon om sikkerhetsutstyr. Det er behov for en nøytral forening som kan gi nøytral informasjon om de produktene som finnes. Vi sjekker at de som blir med i foreningen er gode nok og gir et kvalitetsstempel til leverandørene, sier Trebler. Bransjeforeningen har tidligere stått bak messen HMS EXPO. Fjorårets messe var ingen suksess og generalforsamlingen bestemte at de ikke ville arrangere en ny en. Likevel ønsker BHMS å arrangere en form for messe i løpet av 2006. – Det er viktig at bransjen samler seg om messer, slik at de besøkende får et bredest mulig tilbud. Så vi bør samle oss om ett, stort arrangement. Det meste er ennå i planleggingsfasen. Et samarbeid med Norsk sikkerhetsforening, som vil gi et enda bredere sortiment av sikkerhetsutstyr på en messe, har blant annet blitt diskutert. Det arbeides ellers for at det skal arrangeres en konferanse for HMS-leverandører i september i år i samarbeid med Senter for God HMS. Ved siden av Trebler ble Tove Bergh fra Peltor, Truls Børresen fra Blåkläder og Tormod Lie Johansen fra Skydda Norge valgt inn i styret.
Hjelp 24 vokser videre
Med oppkjøpet av HMS Norge AS konsoliderer den private bedriftshelsetjenesten Hjelp 24 sin posisjon som Norges største selskap innen bedriftshelsetjenester med om lag 14 prosent av markedet. De kjøper HMS Norge AS av Posten og Telenor, som sammen har eid selskapet, og som også er selskapets to største kunder. (Se egen artikkel på side 10, og en kommentarartikkel på side 32 i dette nummeret av Arbeidsmiljø). Det er spesielt på det indre Østlandet og i Nord-Norge, hvor Hjelp 24 nå får egne avdelinger, at tilbudet blir styrket. Hjelp 24 er også i ferd med å overta Senter for arbeidsmedisin (Samed) i Porsgrunn med 17 ansatte og en omsetning på omkring ti millioner kroner. Samed er organisert som en forening og det kreves 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter for at overtagelsen skal gå gjennom. Første årsmøte bifalt overtakelsen. Et ekstraordinært og avgjørende årsmøte avholdes 20. juni. Det er foreløpig gjort en avtale om at Hjelp 24 overtar Samed uten å betale en krone mot at de ikke øker prisen for kundene. – Det er blitt større konkurranse innen bedriftshelsetjeneste nå, så det er ikke særlig realistisk at vi skulle kunne fortsette som før, sier daglig leder i Samed, Torbjørn Bendiksen. Han mener en avtale med Hjelp 24 vil sikre Sameds videre eksistens.

Bedriftshelse Norge slår tilbake
Hjelp 24 kommer til å møte konkurranse. De to største bedriftshelsetjenestene i Oslo, Institutt for bedriftshelsetjeneste AS og Norsk Bedriftshelse, fusjonerer også. Det nye selskapet heter Bedriftshelse Norge og kommer til å ha over 50 ansatte. I fjor hadde de to selskapene en omsetning på til sammen 40 millioner kroner. Selskapet kommer også til å inngå i selskapet HMSpartner sammen med et tyvetalls andre norske bedriftshelsetjenester. – Den økte konkurransen gjorde at eierne våre fant det formålstjenlig å slå de to selskapene sammen. Nå har de verste konkurrentene våre alle som en blitt kjøpt opp av Hjelp 24, så det er kun to store aktører igjen. Vi som er størst i Oslo og omegn og Hjelp 24, som er størst på landsbasis. Enn så lenge, sier administrerende direktør, Stig Hvide Smith. Han fremhever nettverket HMSpartner som et konkurransefortrinn. – På landsbasis er det ingen andre aktører som er i nærheten av å ha den geografiske dekningen som det HMSpartner har. Vi er representert med godt over 200 medarbeidere fra Finmark i nord til Agder i Sør, sier Hvide Smith.

Ny produktsjef for Snap-On
C. Frimann-Dahl AS har ansatt Eigil Monsen som produktsjef for Snap-on verktøyet. CFD har i den senere tid vært på jakt etter en person med god kunnskap om bransjen. Monsen har lang erfaring med verktøy og er ansatt for å videreutvikle salget av Snap-on. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies