Tre spanjoler dør på jobbenhver dag

Tekst: Jens Ulrich Pedersen (2007)

Manuel Dominguez («Manolo») elsket familien, men han hatet å gjøre lekser. Derfor droppet han skolen tidlig og fikk jobb i byggebransjen. Han bodde hjemme hos foreldrene, men bankkontoen var velfylt; han hadde nesten stor nok til en egen leilighet, noe han drømte om. En flott fyr og et sjarmerende menneske, sa vennene og familien om ham. Han manglet verken venner eller kjæreste. Manolo ble bare 25 år. I sommer falt han ned fra et stillas og døde. Manolo`s tragiske skjebne er dessverre langt fra enestående. Det er mange andre i statistikkene over arbeidsulykker med dødelig utgang. De har bare andre navn som Pablo, Oscar, Javier og Julio Alberto… Selv om Spania har fulgt det samme EU-direktivet fra 1995 som de andre EU-landene, har ikke solskinnslandet greid å øke sikkerheten nevneverdig på arbeidsplassene. Og det er fortsatt nær 1.000 spanjoler som dør på jobben hvert år. Fagforeningene er ikke i tvil om hvorfor. – Det er arbeidsgivernes skyld, mener Marisa Rufino, som er ansvarlig for arbeidsmiljøet i fagforeningen UGT Madrid.

Slipper billig
– I 2006 besøkte vi 15.000 små og mellomstore firmaer. Hos fire av fem fant vi overtredelser av arbeidsmiljødirektivet. Problemet er at mange arbeidsgivere bevisst overtrer loven. De velger å betale bøter og sanksjoner i stedet for å oppfylle lovens krav. Det er billigere for dem, sier hun. Men det avvises av den spanske arbeidsgiverforeningen CEOE. – Det er fullstendig vanvittige beskyldninger. En arbeidsulykke er en tragedie for alle, og selvfølgelig også for arbeidsgiveren. Hvis vi unngår at folk kommer til skade og melder seg syke, sparer vi penger. Så naturligvis er det i vår interesse å forebygge ulykker, sier Pedro C. Fernàndez fra CEOE. UGT og Spanias andre store fagforbund, Comisiones Obreras, foreslår å sette de firmaer hvor arbeidsmiljøloven gjentatte ganger blir overtrådt, i en slags offentlig gapestokk ved å offentliggjøre deres navn og forhindre dem i å delta i anbudsrunder. Dessuten vil fagforeningene ha hardere straffer, inkludert fengsel. – Det bør idømmes noen strenge dommer som eksempler, så arbeidsgiverne begynner å ta sine ansattes trivsel og sikkerhet på alvor, som Mario Rufino uttrykker det. Pedro C. Fernandez understreker at det er arbeidsgiverforeningens mål helt å unngå arbeidsulykker. – Men det ville innebære at all aktivitet stoppet. Hvis det er stor aktivitet, f.eks. innenfor byggebransjen, er det forventet at det skjer ulykker.

Byggeboom
I de siste ti årene har Spania opplevd en bygge- og anleggsboom uten sidestykke. Landet er blitt bundet sammen med motorveger og høyhastighetstog, og det bygges over en halv million nye boliger om året. Så kanskje er de mange arbeidsulykkene prisen Spania har vært nødt til å betale for økonomisk fremgang? – Nei, regjeringen (sosialistisk) vil aldri gå med på å bytte økt velstand og bedre nasjonaløkonomi med arbeidernes helse og sikkerhet, sier arbeidsminister Jesus Caldera. – Det er viktig å ta i betraktning at nesten fire millioner immigranter er kommet til Spania de siste årene. Siden 2003 er den aktive befolkningen steget med 60 prosent, og BNP er vokst med tre-fire prosent årlig. Likevel er antallet ulykker ikke gått opp. Tvert imot er det på vei ned, sier ministeren til tidsskriftet Arbeidsmiljø. Jesus Caldera viser til de siste tallene fra departementet, som viser at antall dødsulykker falt med 14 prosent i de første seks måneder av 2007 i forhold til samme periode året før.

Plan mot ulykker
Han håper likevel at reduksjonen vil bli markant i de kommende årene, etter at parlamentet nylig vedtok en handlingsplan, som regjeringen har forhandlet på plass med arbeidsmarkedets parter. Planen omfatter 100 tiltak og formålet er å øke sikkerheten, blant annet i form av skattelettelser til små og mellomstore firmaer hvis de unngår arbeidsulykker. – Hele samfunnet skal være med i kampen mot arbeidsulykkene og være bevisst på hvordan de kan forebygges, sier ministeren. Men det kan bli vanskelig, for det hører med til spanjolenes natur å leve livet farlig. Mange unge setter livet på spill i trafikken, (hvor dødstallene også er blant EUs høyeste), eller ved de årlige by-festene i den sentrale og sydlige del av landet. Her slippes okser løs i gatene liksom under de berømte San Fermin-løpene i Pamplona. Selv om det stadig skjer ulykker, noen av dem med døden til følge, fortsetter tradisjonen, og løpene blir mer og mer populære – og risikable.

Personvern og cookies