Tre nesten-ulykker med helikopter

(2004)

Petroleumstilsynet er bekymret etter tre nesten-ulykker med helikopter i Nordsjøen i løpet av to og en halv måned rundt årsskiftet. Tilsynet innskjerper også at det umiddelbart skal varsles om fare og ulykkessituasjoner som har eller kunne ha inntruffet.
De tre alvorlige nesten-ulykkene skal nå granskes av Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet (LT) i fellesskap. I det første tilfellet, i begynnelsen av november i fjor, landet et uanmeldt helikopter plutselig på helikopterdekket på en oljeinnretning i Nordsjøen. Det samme holdt også på å skje på den samme oljeinnretningen i slutten av januar i år. Da gikk helikopteret til værs igjen etter at piloten ble oppmerksom på at han var over feil plattform bare ti meter fra landingsdekket. I begynnelsen av januar i år hektet et helikopter som var i ferd med å ta av fra en flyttbar oljeplattform seg fast i ett stort nett på helikopterdekket. Det var med nød og neppe helikopteret kom seg løs og kunne fortsette mot land. Petroleumstilsynet har senere innskjerpet at alle ulykker og nesten-ulykker skal varsles med en gang de skjer. Tilsynet er kjent med at det i flere tilfeller ikke varsles om nesten-ulykker, det vil si fare- og ulykkessituasjoner som kunne ha ført til alvorlig skade dersom omstendighetene rundt bare hadde blitt litt endret. Operatørene er flinke til å varsle om faktiske ulykker, det er ved nesten-ulykkene det svikter. I mange tilfeller blir Petroleumstilsynet varslet alt for sent, opptil ett døgn etter at hendelsen har inntruffet. Dette er alvorlig, det kan i verste fall bety at myndighetene ikke får mulighet til å foreta nødvendig tilsyn eller granskning. Hvert enkelt selskap blir bedt om å vurdere sine rutiner og styringssystemer i forhold til varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner. Tilsynet ber også selskapene om å sende en oppsummering av en slik egenvurdering med oversikt over eventuelle korrektive tiltak.
Personvern og cookies