Tre kommunale arbeidsmiljøpriser

Tekst: Turid Børtnes (2004)
KLP Forsikring delte ut hele tre arbeidsmiljøpriser under sin konferanse om pensjonsreformen i Oslo i begynnelsen av januar. Renholdere ved Kvinneklinikken i Bergen, barnehageansatte i Nannestad kommune og Gjøvik kommune ble prisvinnere.
Hovedprisen på 100.000 kr gikk til renholderne ved Kvinneklinikken Helse Bergen som har klart å snu et arbeidsmiljø med store belastninger og mye misnøye til et miljø der de ansatte trives og samarbeider godt. – Vi tok utgangspunkt i den faktiske arbeidssituasjonen for samtlige ansatte, opplyser avdelingsleder Elin Fjellbirkeland ved Kvinneklinikken i Bergen. Mye av misnøyen bunnet i at det var store forskjeller på arbeidsoppgavene til de ansatte. Ikke alle drev med tradisjonelt renhold som er tungt og belastende, de «flinkeste» hadde det letteste arbeidet, slik som rengjøring og desinfeksjon av operasjonsbrikker og utstyr til narkose og anestesi. Gjennom samtalegrupper fikke alle ansatte si sin mening om situasjonen og hva de mente burde gjøres for å rette på det som var galt. De fikk selv være med på å utforme egne arbeidsoppgaver og begynte å arbeide i team der oppgavene ble likelig fordelt. Prosjektet startet i 1996/97. Nå er misnøyen borte og samarbeidet er godt. En begrunnelse for pristildelingen er at en rekke av tiltakene har stor overføringsverdi, samtidig som de er brukervennlige og rimelige. De viser at det nytter å fokusere på holdninger for å bedre arbeidsmiljøet.
Personvern og cookies