Tre kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2006

(2006)
Onsdag 27. september skal Den norske arbeidsmiljøprisen deles ut på Arbeidsmiljøkongressens åpningsdag i Grieghallen, Bergen, og juryen har nominert tre kandidater:

-Eidsberg kommune i Østold
-Hovedverneombud Knut Myhrer, Osloskolene
-Norske Skog på Skogn

Mens de politiske diskusjonene raser om sykelønn, sykefravær, uførhet og arbeidsrelaterte sykdommer,  er det faktisk en rekke mennesker på arbeidsplassene som daglig jobber aktivt med å forebygge skader, sykdommer og ulykker.

Blant de mange forslagene som er lansert i år, har juryen nominert tre kandidater som er med i årets finale. Spennvidden er stor; en bedrift, en kommune og et verneombud.

Eidsberg kommune har klart å redusere sykefraværet blant de ansatte til tross for en omfattende omstilling i kommunen. En av årsakene er at kommuneadministrasjonen har greid å få med seg politikerne aktivt på laget. Personalsjef Henning Sætra har vært sentral i arbeidet med å sikre et godt, forebyggende arbeidsmiljø.

Hovedverneombud Knut Myhrer har vært hovedverneombud i Osloskolene i hele 18 år, og har i alle disse årene drevet systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet for lærerne. Han har nedlagt et stort arbeid på alle felt innen forebyggende arbeidsmiljø: Inneklima, lærernes behov for gode arbeidsplasser med muligheter for arbeidsro og kreativ tenkning, avdekket slitasjefaktorer og stressfaktorer og har jobbet med beskyttelse av skolesamfunnet mot vold og trusler.

Norske Skog, Skogn i Nord-Trøndelag: Bedriften har i mange år jobbet i tråd med idéene i avtalen om Inkluderende arbeidsmiljø (IA-avtalen), også før denne avtalen ble initiert av myndighetene og partene i arbeidslivet. Engasjementet er forankret i fabrikkledelsen, og ved siden av de mer tradisjonelle arbeidsmiljø- og sikkerhetstiltakene, er det også etablert aktiviteter av mer sosial karakter.

Personvern og cookies