Training in health, environment and safety work!

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nå opplæring av ledere, verneombud, AMU- medlemmer og HMS- personell på engelsk.

-Med økende internasjonalisering av arbeidslivet og import av arbeidskraft over landegrensene, registrerer vi at det er et stort behov også for denne type opplæring på engelsk, sier seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret, Marianne Schjølberg.

Basic HSE Course in English provides the participants with a general understanding of how Norwegian Health and Safety regulations, and the Working Environment Act, are expected to be implemented in all work environments.

Different roles
The different roles of emloyers, management, the work environment committee and the safety delegates are emphasized.
The participants will also learn how they can engage with the laws and regulations to acquaint themselves with specific regulations related to different areas of the work environment. Examples include demands on technical equipment, noise limits, safety regulations, and a wide range of other issues.

Content:
– Basic knowledge of the Working Environment Act
– Roles and responsibilities
– Systematic health, environment and safety work
– Working environment cooperation

Target group:
Employers, Supervisors, Safety representatives, members of working environment committees and others involved in HSE work.

Knowledge requirements:
None

Duration:
3 days
Read more

HMS-kurs på engelsk
Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nå et 3- dagers kurs innen HMS og arbeidsmiljø på engelsk.

Innhold:
Kurset gir en grunnleggende innføring i arbeidsmiljøloven, aktører og roller i HMS- arbeidet, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, tilrettelegging og systematisk HMS- arbeid. Temaer som kommunikasjon og samarbeid, samt gjennomføringen av HMS i praksis, vil også bli berørt. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe:
Ledere, Verneombud, ansatte innenfor HMS/HR/personal, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre.

Forkunnskaper:
Ingen

Varighet:
3 dager

Personvern og cookies