Traineeprogrammet 2011

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Staten vil ha personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne med i et nytt traineeprogram. 

– Vi trenger de beste hodene, og programmet skal åpne opp for ny kompetanse i de statlige virksomhetene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Trainee 2011
Traineeprogrammet 2011 er et tilbud for dem med høy utdanning og redusert funksjonsevne som ønsker å jobbe i forvaltningen. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet gjennomfører programmet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT.
24 virksomheter deltar i programmet med 33 spennende traineestillinger, enten som fast stilling eller som engasjement.  De oppfordrer velkvalifiserte personer som vil bruke sin kompetanse i spennende jobber i staten, til å søke. Det er stillinger i ulike virksomheter som departementer, direktorater og regionkontorer. Mange er i Oslo, men noen også i andre deler av landet. Traineestillingen varer i 1 ½ år.

Lønn etter kvalifikasjoner
Traineene får lønn etter kvalifikasjoner og kompetanse.  Ved siden av jobberfaringen vil traineene delta i opplæringstiltak som skal bidra til at de kommer fort inn i jobben. De vil også få mentorstøtte og delta i nettverk med andre traineer.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT er ansvarlig for programmet, i samarbeid med de deltakende virksomhetene.
For å delta i ordningen til traineeprogrammet søker kan man søke på en eller flere av stillingene som tilbys via programmet. Søknadsfristen er 14. januar.
Les mer om traineeprogrammet her

Personvern og cookies