Trafikksikrer forbilledlig

(2007)
I Glomfjord Industripark i Nordland vokser sysselsettingen og omsetningen sterkt med RECs (Renewable Energy Corporation) nye milliardinvestering. Men den voldsomme anleggstrafikken endrer trafikkbildet på tettstedet, ikke minst ved det populære badeanlegget i kommunen. Nå høster REC SiTech lovord for sin satsing på trafikksikkerhet.
Solcellekonsernet REC investerer 1,3 milliarder kroner for å bygge sin andre waferfabrikk i Glomfjord. Anleggsarbeidet endrer trafikkbildet i bygda, for anleggsveien måtte legges tvers over gang- og sykkelstien der små barn daglig ferdes til kommunens populære fritidsbad.

Forbilledlig!
– Jeg har aldri vært borti at en utbygger er så til de grader i forkant og tenker trafikksikkerhet, roser Harald Heieraas, som har vært fylkessekretær i Trygg Trafikk i Nordland siden 1991. – Bedriften henter på besøk samtlige skoleelever og forteller om det som skal skje, lar dem få møte anleggsfolk og sitte i maskiner; dette er rett og slett forbilledlig! Jeg er overbevist om at det har en forebyggende effekt mot ulykker, fastslår Heieraas. Da REC SiTech fraktet inn alle skolens elever for å informere om utbyggingen, bidro han selv ved å gi barna tips om hvordan myke trafikanter kan ferdes trygt. – Når vi har null skader som mål under utbyggingen vår, må vi tenke gjennom hva det faktisk innebærer. Her snakker vi dessuten om barn, og for oss har det vært en selvfølge å bruke ressurser på dette, sier HMS-leder Anita Seljeseth i prosessindu­stribedriften.

Fjes-til-fjes med barna
25.000 kubikkmeter masse skal de neste ukene fraktes ut av området, over en gang- og sykkelsti, langs fylkesveien og inn på et deponi. Midt i trafikken ligger kommunens badeanlegg. Dit går og sykler barna på stedet, og dit busses barn fra resten av kommunen. Nå er fartsgrensen satt ned, bedriften sikrer alle skolebarna skyss og har delt ut refleksvest til alle. – Og så har vi møtt skolebarna ved å invitere dem til området for å vise dem hva som skal skje, og for å snakke om hvor viktig det er å være forsiktig. I tillegg har vi møtt barna på nytt ved å oppsøke skolen og gå fra ­klasserom til klasserom. Responsen har vært veldig bra, nå er de veldig opptatt av å få øyekontakt med anleggssjåførene før de går over veien, forteller Anita.

Ulykke koster mer – uansett!
– Enkelte utbyggere vil kanskje fokusere mest på å bygge ut, og hevde at det er det offentlige som må sørge for trafikksikkerhetstiltak? – Dette er selvsagt en vurdering som er opp til den enkelte utbygger. Noen er ­heldige, altså at man unngår ulykker. For andre igjen går det ikke like bra. Jeg tipper at de sistnevnte utbyggerne ønsker at de hadde tenkt seg mer om før de begynte. For vår del ser vi at det ruller en del tusenlapper. Kostnadene med disse tiltakene, for eksempel busstransport, er nokså store. Men på den annen side er en ulykke så mye mer kostbar, uansett hvordan man ser på det, slår hun fast. Nå drilles de på sikkerhet, alle som skal jobbe på det store anlegget, ikke minst ­sjåførene på anleggsmaskinene som kjører inn og ut på området.

Den viktige grunnholdningen
REC-konsernets milliardinvestering i SiTech gjøres for å kunne produsere ferdige sili­siumskiver, wafere, som er bestanddeler i solcellepaneler. I dag sendes silisiumblokkene fra Glomfjord utenlands for slik wafring. Den unge bedriften har vokst fort, fra en ansatt våren 2004 til dagens nærmere 90. Om to år skal 200 være sysselsatt. Dette gir ledelsen store utfordringer i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. – Ja, men det som er så flott, er at det er en grunnholdning her, og den er forankret helt fra fabrikkdirektøren og til alle ansatte. Vi setter mennesket i sentrum. Den enkelte skal trives maksimalt bra på jobb. Vi har det hektisk, men involveringen av de ansatte er stor, så jeg tror de aller fleste opplever at de er verdifulle. Så langt i år har vi et sykefravær på under tre prosent, og det forteller oss at folk har det bra på jobb, mener Seljeseth.

Tallrike prosesser
Parallelt med en utvidelse som skal ­mangedoble produksjonen, skal altså en fortsatt svært ung organisasjon bygges. Tempoet er høyt, veksten formidabel, og tiltakene er mange og ulike: Tre timers HMS-kurs for samtlige ansatte, 40-timers HMS-kurs for verneombud og sikkerhetskoordinatorer på skiftene, full gjennomgang av rutiner for verneutstyr, varsling om avvik og reaksjonser ved hendelser. Byggingen av en solid HMS-organisasjon krever betydelige investeringer både i form av opplæring og forbruk av timeverk. – I tillegg til HMS, kjører vi viktige prosesser på utvikling av team, kontinuerlig forbedringsarbeid i produksjonen, oppmerksomhet på orden, renhold og ved­likehold. Og nå er det satt ned grupper som ser detaljert på hvordan den nye fabrikken skal se ut, og hvordan de enkelte arbeidsplassene kan utformes best mulig. Vi har et svært høyt aktivitetsnivå, men alle ansatte er involvert, og det er viktig.

Trivsel og lønnsomhet
– Når eierne skyter inn 1,3 milliarder kroner til utbygging, stilles det strenge krav til framdrift og avkastning. Får man valuta for å satse så mye på kursing, møter og involvering? – På produksjonsutstyret er det strenge rutiner for vedlikehold, og døgnkontinuerlig vaktordning for å håndtere eventuelle problemer. Da må vi også ha en organisasjon for å ta vare på de 90 menneskene som jobber her! Et menneske er helt, og på­virkes av arbeidsmiljøet rundt seg. ­Dårlige sko på hardt betonggulv påvirkes man av, likeså av dårlige arbeidsstillinger og for den del av det som skjer på fritida. Jeg sier ikke at vi skal ansette psykologer fordi folk har det tøft, men vi trenger alle gode arbeidskolleger og et godt miljø slik at vi kan gå på jobb og ha det bra i ­hverdagen. Dette har direkte innvirkning på sluttresultat og lønnsomhet for bedriften, slår Anita Seljeseth fast.

Hva er wafer?
Solenergi kan omdannes til elektrisitet ved hjelp av solceller. En solcelle består av en tynn skive nesten 100 prosent ren silisium, kalt en wafer. Waferen blir viderebehandlet slik at når den belyses, utvikles elektrisitet. Vanligvis er en rekke solceller koblet sammen i et solcellepanel. REC Wafer er verdens største produsent av multikrystallinske wafere med fabrikker i Glomfjord og Herøya. Selskapet har førstehånds tilgang til superrent silisium, som det er knapphet på i industrien. (Kilde: Nettleksikonet Wikipedia)
Personvern og cookies