Trafikksikkerhetshåndboken

Tredje utgave av Trafikksikkerhetshåndboken er på vel 700 sider og er spekket med informasjon om hvilke tiltak som er best egnet for å redusere trafikkulykkene eller begrense skadene ved slike ulykker. Forfatterne har analysert mer enn 1600 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter og sammenfattet resultatene på en oversiktlig måte. Trafikksikkerhetshåndboken finnes også som elektronisk håndbok: http://tsh.toi.no Den elektroniske håndboken blir fortløpende oppdatert. Håndboken er gratis å søke i og krever ikke passord. (Kilde: Transportøkonomisk institutt – TØI)

Personvern og cookies