Tør ikke varsle

Tekst: Truid Børtnes (2009)

Det er stor underrapportering når det gjelder strømulykker. Hovedårsaken er at den som varsler risikerer bot for brudd på el-forskriftene. Dette vil arbeidsgiver­organisasjonen NELFO, Foreningen for El- og IT Bedriftene, ha en forandring på. De arbeider nå for en ordning med anonym varsling av strømulykker over nettet. I den forbindelse viser de til Danmark der det er svært gode erfaringer med anonym varsling i helsevesenet, skriver Elmagasinet. Blant annet har rapporterte sykehustabber økt betraktelig. HMS-fagsjef Erik Remo i NELFO, tror at dagens ordning virker mot sin hensikt, som er å få kartlagt årsaker til strømulykker for å forebygge nye hendelser. Nå risikerer både en elektromontør som har vært utsatt for strømgjennomgang og firmaet han jobber i, politianmeldelse og bøter hvis de sier fra om ulykken.

Personvern og cookies