Toppledere minst stresset

(2004)

En dansk undersøkelse viser at mannlige toppledere opplever langt mindre stress enn deres ansatte. For kvinnelige ledere derimot er det motsatt.
Det er først og fremst stor grad av frihet, gode omgivelser og klare prioriteringer som gjør at mannlige toppledere har det så bra. De kommer ikke så ofte i klemma som vanlige arbeidstakere, men klarer å skape en god balanse mellom familie og jobb, noe som oppleves som svært viktig. Dagens toppledere er svært bevisste på dette og dyrker sport og familie på en annen måte enn før, skriver Aftenposten, som omtaler undersøkelsen. Topplederne har også god råd, og har derfor råd til at partneren jobber deltid eller er hjemmeværende, noe som er en viktig faktor for å unngå stress. Ikke overraskende er situasjonen ofte motsatt for kvinnelige ledere. Særlig kvinnelige mellomledere har problemer med å finne en balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Over 40 prosent av kvinnelige mellomledere melder at de plages av stress i hverdagen. 1200 jurister og økonomer har deltatt i undersøkelsen som er laget på initiativ fra det danske fagforbundet DJØF.
Personvern og cookies