Topp utstyr

(2003)
Industrivernet til Dynea Lillestrøm har utstyr som hvilket som helst brannvesen kunne misunne dem. De har to brannstasjoner på området, en er først og fremst utstyrt for røykdykking og brannslukking, den andre har spesialutstyr for kjemikalieuhell, sanitetsgruppe og redningsutstyr.
Røykdykkerutstyr, drakter, hjelmer og flasker henger tett i tett på veggen i den ene brannstasjonen, der brann-, røyk- og kjemikaliedykkergruppa har utstyret sitt. De disponerer blant annet to brannbiler, en helt moderne, den andre av noe eldre årgang. – Den nyeste brannbilen, som er en stigebil, er utstyrt for å frakte folk og utstyr og slukke branner i tillegg til at den kan klare en rekke andre arbeidsoperasjoner, opplyser industrivernleder Jo Minken. Blant annet har bilen en 15 meter høy lysmast som skal brukes ved jobbing i mørke og vannkanon. På den andre brannstasjonen finnes det en beredskapsbil til kjemikalieuhell og en beredskapsbåt. Der er det også en bilhenger med utstyr for sanitetsgruppa, lenser til bruk ved utslipp til vann og forskjellige utstyr til å frigjøre personer som sitter fast, slik som hydrauliske sakser og jekker samt midler for å tette kjemikalietanker og tilsvarende. – Vi har det meste, det er vi virkelig fornøyd med, sier Minken. Selv en såkalt vannvegg, som er en 25 meter bred og 20 meter høy vegg av vann som skal stoppe ilden i å spre seg på grunn av glør og brennende gjenstander ved vind, er nå innlemmet i utstyret. I tillegg har Dynea to operasjonsrom, plassert i hver sin ende av området av sikkerhetshensyn. Disse rommene er utstyrt med varslingstavler, videoutstyr og nøyaktige skisser over all bygningsmasse på hele området. Her er også alle datablad over kjemiske stoffer som benyttes i de mange virksomhetene plassert.
Personvern og cookies