– Topp PR for bransjen

Tekst: Turid Børtnes (2005)
– Den nye røykeloven er en suksess, både for ansatte i hotell- og restaurantbransjen som har fått et bedre arbeidsmiljø og for bransjen selv som endelig kan vise til en positiv sak der de fremstår som seriøse og ansvarlige.
Jens-Petter Hagen, informasjonsansvarlig i Hotell og Restaurantarbeiderforbundet er kjempefornøyd med hvordan restaurantbransjen har håndtert den nye røykeloven. Det gjelder både de ansatte og bransjen selv. – Vi jobber i en bransje som får mye negativ omtale på grunn av en god del snusk og kriminalitet. Næringen har bruk for et positivt løft, det har vi fått gjennom måten den nye røykeloven er taklet på.

En suksess
Hagen er ikke den eneste som er fornøyd med håndhevingen av den nye røykeloven som gjorde det forbudt å røyke på barer, puber, restauranter og andre serveringssteder fra 1. juni i fjor. Det manglet ikke dystre spådommer om hvordan dette ville gå før loven kom, mange mente at det ville bli kaos utenfor serveringsstedene og at publikum ikke ville respektere forbudet. Nå, vel ett år etter, viser det seg at innføringen av loven har vært en suksess. Sosial- og helsedirektoratet opplyser at de ansatte har fått betydelig bedre arbeidsmiljø og at de rapporterer at de er friskere enn før lovendringen. Folk flest respekterer røykeforbudet. Direktoratet mener også at det ikke er grunnlag for å si at bransjen har hatt noen omsetningssvikt av betydning på grunn av røykeloven. Bryggeriene har registrert en svak nedgang i salg av øl, men det har vært små endringer i omsetningsindeksen for næringen.

Bedre helse
Det har vært gjort en rekke evalueringer for å vurdere konsekvensene av røykfrie serveringssteder. En undersøkelse blant ansatte viser at de mener at den nye loven er lettere å håndheve enn den gamle, som gjorde det tillatt å røyke visse steder i lokalene. Den generelle helsen blant ansatte er blitt mye bedre. Færre har luftveisplager og nå er det bare 6 prosent som oppgir at de plages av tobakksrøyk fra andre, mot 44 prosent like før loven trådte i kraft. Det store flertallet av befolkningen er også fornøyd med røykeloven. Tilslutningen til loven har økt fra 54 i fjor til 68 prosent i år. Gjestene, også røykerne, oppgir at de synes luftkvaliteten er blitt bedre.

Noen sliter
– Disse undersøkelsene bekrefter det inntrykket vi har fått gjennom våre medlemmer i forbundet, sier Hagen. Han er ikke i tvil om at det var en liten genistrek å utsette innføringen av loven fra 1. januar 2004, som var den opprinnelige datoen, til 1. juni samme år. Det var det Dagfinn Høybråten og han selv som ble enige om. På den måten fikk bransjen, ansatte og publikum god tid til å venne seg til tanken, og forbudet kom på en årstid da det var uproblematisk for røykerne å gå ut for å få seg en blås. – Det ga oss mulighet til å presentere lovendringen som et arbeidsmiljøprosjekt og gi våre medlemmer grundig informasjon. Det viste seg at protestene stilnet når informasjonen nådde frem. Alle parter var innstilt på at dette skulle gå bra, arbeidsgiverne også. Problemene har vært marginale, men noen av de «brune» serveringsstedene som holder til i andre etasje eller ikke har mulighet for å plassere noen bord og stoler ute sliter. Etablissementer som har bakgårder og tilsvarende er kommet ut som vinnere.

Ikke økt ledighet
– Vi har ingen indikasjoner på at det har blitt økt ledighet i næringen.. Selv om noen kan ha mistet jobben, tror jeg ikke den nye loven har medført særlige endringer i bransjen sett under ett. På den annen side virket den gamle loven mer konkurransevridende, da var det de som fulgte loven som var taperne, de som ga blaffen vant. Nå er driftsvilkårene heldigvis mer like, sier Hagen. Men også den nye loven har noen uheldige utslag, det er restauranter som har bygget inn røykebordene sine ute på fortauet på en slik måte at det minner mest om en uterestaurant. Det beklager Hagen, det ødelegger for andre serveringssteder som lojalt følger loven. Også Arbeidstilsynet er godt fornøyd, de kan rapportere at gjennomføringen av den nye loven har gått over all forventing. Arbeidsmiljø nr.5 – 2005

Personvern og cookies