Tøft å være sykkelbud

(2003)

De fleste sykkelbud har like god kondisjon som en proffsyklist, men jobben er så krevende at selv det ikke er nok mange ganger. Dessuten jobber de i et miljø med svært stor luftforurensning.
Det er forskere ved Arbets- och miljømedicin ved Stockholms lens landsting som har sett nærmere på sykkelbudenes arbeidsmiljø. I løpet av en normal arbeidsdag bør en arbeidstaker ikke benytte mer enn 30 prosent av vedkommendes maksimale oksygenopptak. Men sykkelbudene ligger over denne grensen selv om de er like godt trent som en toppidrettsutøver. Ikke overraskende har sykkelbudene langt større næringsbehov enn kontoransatte, de forbruker faktisk fire ganger så mye næring i løpet av arbeidsdagen som den som sitter stille på en kontorstol, skriver nettstedet Arbetsliv. Det krever at mye av det økte næringsbehovet dekkes på jobben. Verre er det at de utsettes for svært mye luftforurensning på arbeidet. Fordi budene puster inn dobbelt så mye luft som andre, utsettes de også for dobbelt så mye luftforurensning. Så høye eksponeringer er skadelige på lengre sikt, det er funnet en sammenheng mellom luftforurensning og hjerte- og karsykdommer samt utvikling av astma.
Personvern og cookies