Tøffest for kvinnelige ledere

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

19 prosent av kvinnelige direktører har mistet jobben under finanskrisen, mot kun 6 prosent av de mannlige.    

– Dette har ingenting med manglende killerinstinkt eller vegring mot å ta upopulære avgjørelser å gjøre, sier Elin Ørjasæter, kommentator i E24 og forfatter av Lederboka, Hodejegerens beste tips.

Gir lettere slipp
Ifølge en undersøkelse organisasjonen Catalyst har gjennomført, er det kvinnelige ledere som har hatt det tøffest under finanskrisen, skriver E24 på sine nettsider. I alt 873 personer som har tatt en MBA-utdannelse mellom 1996 og 2007 i Asia, Canada, Europa og USA, har deltatt i undersøkelsen. Catalyst ønsket å avdekke om finanskrisen har hatt noe å si for deltakernes karriereutvikling, og fant at flere kvinner enn menn hadde mistet jobben.
– Min erfaring er at kvinner har lettere for å gi slipp på lederjobber enn menn. De er mer avslappet og rasjonelle i forhold til egen rolle, mer harmoniorienterte. Bedriftene vil helst unngå turbulens, og det blir det sjelden med kvinner.

Tar upopulære avgjørelser
– Betyr det at kvinner har problemer med å ta upopulære avgjørelser?
– Absolutt ikke. Kvinner har ikke større problemer med for eksempel å nedbemanne i krisetider enn det menn har. Kvinner som sitter i lederstillinger, har vist at de kan ta den type avgjørelser, konstaterer Ørjasæter.
Et område som imidlertid kan bidra til skjevheter mellom kvinner og menn er at kvinner oftere har flere private forpliktelser enn menn.
– I tøffe tider som krever at man må jobbe mer eller mindre døgnet rundt, er ikke kvinner like ivrige som menn. De vektlegger at de også har et liv ved siden av, et liv som ikke er knyttet til jobben.

Personvern og cookies