Tøffere for fete

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Arbeidsgivere kvier seg for å ansette sterkt over­vektige mennesker. 

– Dette har både med helse, økonomi og motivasjon å gjøre. I en ansettelsessituasjon er det lett å velge det trygge. Arbeids­givere kvier seg for å ansette overvektige mennesker i frykt for høyt fravær og store kostnader, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge, til Dagens Næringsliv. Bolstad mener fete mennesker vil få det spesielt vanskelig i næringer med utstrakt kontakt med mennesker. – Det er helt klart en ulempe å være tykk. Overvekt er et av mange kriterier som kan gi deg mindre mulighet. Dette er den kyniske, kalkulerende siden som svært få vil vedkjenne seg, hevder han.

Fedmeepidemi
En norsk 40-åring veier i dag fem kg mer enn en 40-åring gjorde rundt 1985, melder Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Over halvparten av norske 40-45-åringer er overvektige når Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon legges til grunn.  Forekomsten av overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, diabetes type 2, høyt blodtrykk og høyt kolesterol er høyere og økende i befolkningen generelt og i enkelte grupper i innvandrerbefolkningen spesielt. Den voksende overvekts-epidemien krever langsiktige og gjennomgripende forandringer i omgivelsene, endringer som oppmuntrer folk til å forandre livs­­­­stil i stedet for å klandre dem som er blitt overvektige. WHO anser fedme som et av de viktigste helseproblemene i verden. Økningen i forekomst av fedme omfatter ikke bare vestlige land, men er også blitt et økende problem i utviklingsland, og er dermed i ferd med å bli verdensomspennende.

Personvern og cookies