Tøffere arbeidsliv

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Det er blitt tøffere i norsk arbeidsliv. Det slås fast i den nye boka til Makt og demokratiutredningen, der de siste fem års forskningsresultater på arbeidslivsområdet oppsummeres.

De fleste opplever mer frihet og bedre mulighet for selvstendig arbeid, men rammene rundt selve jobben har de mindre innflytelse på. De har fått strammere tidsfrister, økte krav til inntjening og må forholde seg til flere omstillinger i tillegg til at kunder og klienter er blitt mer krevende. Det betyr at arbeidstakerne har fått større ansvar for resultatet at jobben de utfører, også hvis noe går galt. Men de påvirker sjelden avgjørende beslutninger, slik som økonomiske forutseteninger, outsourcing, nedleggelse, flytting eller nye produksjonsmetoder, skriver nettstedet forskning. no som omtaler boken. De fleste synes likevel at arbeidssituasjonen er positiv, selv om et lite mindretall har det vanskelig. 2 prosent opplever grov trakassering fra ledere og kolleger på jobben, det tilsvarer vel 40.000 personer. 6 prosent er utsatt for vold eller trusler hver måned. Det gjelder særlig offentlig ansatte som er mye i kontakt med klienter gjennom jobben. En fjerdedel oppgir at de mottar kritikk som er vanskelig å takle.

Demokrati
Utredningen viser at omtrent like mange i arbeidslivet er organisert nå som før, det gjelder 50 – 60 prosent. Dette tallet har vært ganske jevnt de siste årene bortsett fra under IT-boomen. LO har fått redusert sin andel av arbeidstakerne fra ca 40 prosent til 27 prosent, noe som betyr økte forskjeller. Fagforeningene opptrer mindre enhetlig og får dermed mindre mulighet til å påvirke. Organisasjonsidealene har endret seg, arbeidstakernes demokratiske rettigheter står ikke i sentrum lenger, men bedriftens beste. De ansattes engasjement skal rettes mot ansvar for bedriftens fremtid gjennom ansvar for egne oppgaver og måloppnåelse. Likevel er det norske bedriftsdemokratiet fortsatt robust og velfungerende sammenlignet med mange andre land, men det er under press, mener forskerne bak boken. Forfatterne av boken Makt og demokrati i arbeidslivet er Fredrik Engelstad, leder for Institutt for samfunnsforskning (ISF), Aagoth Elise Storvik (ISF), Jørgen Svalund (ISF) og Inger Marie Hagen (Fafo)

Personvern og cookies