Tøffere å være røyker

Tekst: Morten Dahl (2001)

Svenskene vurderer å forby røyking på utesteder som serverer mat og drikke. Det norske Sosial- og helsedepartementet har et liknende forbud til vurdering. Det er arbeidstakernes helse som står sentralt i forbudsforslaget.

Mye tyder på at norske restauranter fra og med januar 2002 blir totalt røykfrie. Puber og liknende etablissementer får trolig en litt lenger frist til å omgjøre lokalene, slik at de blir totalt røykfrie. Nå vurderer svenskene å gjøre det samme.

 

Røykfri rettighet

En større utredning gjort av det svenske sosialdepartementet konkluderer med at det bør innføres forbud mot røyking i lokaler der mat og drikke serveres. Arbetslivsinstitutet istemmer forslaget fra utvalget som foreslår forbudet.

– Det er egentlig en selvfølgelig rettighet å slippe å bli eksponert for tobakk på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at utelivsbransjens unntak nå opphører, skriver Arbetslivsinstitutets generaldirektør, Inger Ohlsson.

Svenske arbeidstakere benytter i langt større grad enn sine norske kolleger serveringssteder til å spise lunsj. Arbetslivsinstitutet mener derfor at et forbud mot røyking i slike etablissementer vil være av stor betydning for ansatte i restauranter og andre serveringssteder.

 

Tobakkslisens

– I det nye arbeidslivet med økende behov for mobilitet må stadig flere arbeidstakere spise på restaurant under tjenestereiser. På mindre steder er det i dag vanskelig å finne røykfrie alternativ. Det er derfor viktig at slike etablissementer blir røykfrie, mener Ohlsson.

Sosialdepartementets utredning konkluderer også med at det bør innføres et lisenssystem for salg av tobakksvarer til allmennheten.

– Dette er også et meget konstruktivt forslag. Det er eiendommelig at man i dag tvinges til å besøke apotek for å kjøpe nikotin for røykeavvenning, mens samme emne i høyere dose blandet med kreftfremkallende stoffer selges fritt til alle over 18 år, heter det videre fra Arbetslivsinstitutet, og fortsetter:

– Forslaget om at detaljhandel av tobakksvarer bare skal drives av de som har fått salgsløyve gir økte muligheter  for å kontrollere at forbudet etterleves.

Akkurat på dette punktet går svenskene lenger enn Norge.

Personvern og cookies