Tøffe karer varsler ikke

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Ansatte i miljøer som tradisjonelt blir regnet som relativt tøffe arbeidsplasser, er dårlige til å varsle om problemer som dreier seg om personer. 

Såkalte operative organisasjoner, som Forsvaret og Politiet har vanligvis gode rutiner for varsling, særlig når det gjelder forhold som berører sikkerhet på den tekniske siden. Men mange har vanskelig for å si fra om personlige forhold.

Overraskende
Dette fremgår av en studie utført ved Universitetet i Bergen (UiB), forskningsgruppen for operativ psykologi. Forskerne bak undersøkelsen trodde i utgangspunktet at varsling i slike jobbmiljøer ville være enklere enn på andre arbeidsplasser fordi virksomhetene legger stor vekt på å velge ut, utdanne og trene ansatte til å følge etiske handlingsregler, interne sikkerhetsprosedyrer og kollektive normer, skrive nettstedet til UiB. Til forskernes overraskelse viste det seg at det var heller motsatt når det gjaldt å peke på feil eller mangler ved selve organisasjonen eller personlige forhold hos ansatte. Professor Jarle Eid, som har ledet forskningsarbeidet, peker på at dette er virksomheter der lojalitet og samhold står sterkt. De ansatte er veldig avhengige av hverandre for å klare å utføre arbeidet sitt i vanskelige situasjoner. Da kan det være problematisk å varsle om feil eller mangler. Det er lett å bli oppfattet som for kritisk og ukollegialt. De ansatte må mange ganger jobbe under hardt press, med korte tidsfrister og kanskje fare for liv eller helse. Fordi arbeidsmiljøet ofte er farefullt, er det viktig at alt er i orden. Tillitsvalgte og ansatte med lang fartstid i slike virksomheter, mente at det var stor aksept for å varsle om feil og mangler i forhold til sikkerhet, teknologi og prosedyrer rundt arbeidet. Men de ansatte var langt mer tilbakeholdne når det gjaldt forhold som involverte personer. Dette er forhold forskerne bak studien gjerne vil se nærmere på.

Personvern og cookies