Tøff leder med myke verdier

Tekst: Kari Flaata Halling (2004)
Å være kvinne i et mannsdominert miljø skremmer mange kvinner fra å søke ledende stillinger. Janne Elden, daglig leder på Blink Trehus i Nedre Eggedal, har tatt steget fullt ut og angrer ikke!

For 15 år siden kom Janne Elden som en frisk vind inn i firmaet, da som kontormedarbeider (vikar). Siden ble det ansettelse og forfremmelse til kontorleder. Fra år 2000 har den driftige damen vært daglig leder for Blink Trehus i Nedre Eggedal og har det hele og fulle ansvaret for elleve ansatte. I tillegg inngås det kontrakter med eksterne håndverkere, og det kan være opp til 30 mann i arbeid med å sette opp hus for firmaet. – Jeg har ingen utdannelse i faget, og vet heller ikke så mye om tekniske ting, men jeg har en far og en bror som er tømrermestere, så det ligger vel kanskje litt i blodet, spøker 36-åringen, som til daglig bor i Prestfoss sammen med barn på tretten og seksten.

Mannsdominert
Janne er etter hvert blitt vant med å jobbe i et mannsdominert miljø. Blink-kjeden er landsomfattende og har 21 medlemmer. Janne er den eneste kvinnelige daglig leder i kjeden. Hun sitter også i kjedens markedsråd og er nyvalgt leder i Sigdal Industriforening. Det er en sammenslutning av 13 industribedrifter i Sigdal som jobber for tettere fellesskap mellom industribedriftene i kommunen. Her er Janne eneste kvinnelige medlemmet. – Det fine med industriforeningen at jeg har blitt kjent med de andre lederne i bygda, for man føler seg unektelig litt ensom som leder. I foreningen har jeg aldri opplevd noen konflikt eller noe negativt i forhold til det å være kvinne, heller det motsatte. Jeg er blitt tatt vel imot fra første dag, blir hørt på og tatt hensyn til, sier Janne og legger til at det samarbeides om felles innkjøp av kontorrekvisita, strøm, drivstoff og annet. Dessuten blir det arrangert felles kurs. Hovedkontor og produksjon for Blink Trehus ligger i Nedre Eggedal. Janne har det overordnede ansvar både for den daglige driften her og på avdelingskontorene. Et par ganger i uken pendler hun til avdelingskontoret i Slemmestad, Røyken kommune, som åpnet 14. juni i år. – På kontoret i Eggedal er vi fem personer. Foruten meg, er det en kvinne til her, som er kontorassistent. I jobbsammenheng tenker jeg aldri over at jeg er kvinne, og jeg er heller ikke så opptatt av at jeg er leder. Føler meg som en medarbeider, sier Janne og legger til at hun tror det er fint at kollegaer innimellom møtes på fritiden. Det hender at det arrangeres turer og sosiale sammenkomster.

God motivasjon
– Som leder er det min oppgave å sørge for at de ansatte har det bra, derfor er det viktig med jevnlige medarbeidersamtaler. Jeg tror at vi kvinner fokuserer på litt mykere verdier, og for meg er det viktig at de ansatte trives og føler at det er gøy å gå på jobb, mener Janne. Selv skylder hun sin egen sjef, bedriftens eier Kristian Vidvei, en stor takk: – Hadde det ikke vært for han, så hadde ikke jeg fått de mulighetene jeg har fått. Han er rimelig tøff som har turt å slippe meg til. Det er kjempemotiverende å ha en slik sjef som gir deg så stor tillit. I fjor ble Blink Trehus i Nedre Eggedal kåret til årets Blink-medlem, der kriteriene var: Lojalitet, markedsprofil, profilering, kompetanse, ambassadør for kjeden og lønnsomhet. I en felles katalog for hele Blink-kjeden, presenteres de forskjellige hustypene som produseres: – Vi bygger mest ut fra katalogen, noen bestselgere er det stadig etterspørsel etter, men dersom kunden har en drøm og ønske utover dette, bestreber vi oss på å realisere det. Vi kan påta oss alt fra A til Å, men de fleste ønsker å gjøre noe selv, sier Elden og legger til: – 2002 var et knallår med omsetning på 26 millioner (budsjettert med 20 millioner). I 2003 var omsetningen 17 millioner, noe som skyldes stagnasjon på markedet (generelt dårlig på landsbasis). Vi hadde fortsatt et overskudd på en million, og alt sett under ett, var vi veldig fornøyd med det.

Om å sette grenser
– Har du noen råd til andre kvinnelige ledere? – Som leder må du tørre å ta upopulære avgjørelser, ikke alltid like moro, men like fullt nødvendig. Kvinnelige ledere må være litt obs på å sette grenser når det gjelder å involvere ansatte i viktige avgjørelser. Jeg tror kvinner generelt har et ønske om å ha aksept fra alle rundt seg og vil helst bli likt av alle. Det er vel og bra i mange situasjoner, men som leder kan du ikke strebe etter dette, det vil gjøre din jobb både slitsom og bortimot håpløs til tider, mener Janne. – I begynnelsen som leder følte jeg at jeg skulle involvere alle i alt. Jeg fikk masse forskjellige tilbakespill, ble usikker på hvilken avgjørelse jeg skulle ta for å gjøre alle til lags, og det klarte jeg jo ikke. Det ble slitsomt å hele tiden øse ut ting som hadde med bedriften å gjøre, og som de ansatte egentlig ikke trengte å vite så mye om i det hele tatt. Jeg fant snart ut at jeg måtte tørre å ta den avgjørelsen jeg følte selv var riktig, uavhengig av hva andre mente. I begynnelsen var riktignok reaksjonen fra de ansatte negativ, ettersom de jo var vant til å få all informasjon. De følte nok at jeg var litt for mye sjef og tenkte: «Hva tror hun at hun er?» Etter hvert har det blitt enklere både for dem og meg, og jeg føler at jeg har fått mye mer respekt av å være så konsekvent med å sette grenser. For Janne er det naturlig å troppe opp på arbeidsplassen nysminket, pent kledd og i nette, høyhælte sandaler, og hun tror menn setter pris på feminine kvaliteter hos en kvinnelig medarbeider. – En arbeidsplass med bare mannfolk kan være nokså tøff, og er det en kvinne på laget, vil de gjerne dempe seg litt. Jeg tror det er fint for miljøet at det finns både kvinner og menn på en arbeidsplass. For meg har det fungert helt fint. Jeg føler at jeg blir godt mottatt og respektert; selvfølgelig ikke i alle sammenhenger, men hvem opplever det? Sitat 1: Hvordan du er som leder, avhenger ikke om du er mann eller kvinne. Til syvende og sist er det jobben du gjør som teller! Sitat2: Som leder må du tørre å si: «Slik gjør vi det», i stedet for å spørre: «Hva tror dere»?

Personvern og cookies