To timers arbeidsdag

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Kun 25 prosent av arbeidstiden på kontoret brukes til å produsere, ifølge ny rapport.

Det er det svenske konsulentforetaket Ming Company som slår i bordet med tallene, etter å ha brukt et halvt år på å følge kontoransatte i syv ulike selskap i både offentlig og privat sektor, skriver det svenske nettstedet chef.se. Rapporten konkluderer med at kontoransatte bruker fire arbeidstimer hver dag til møter, e-post, spontane samtaler og telefon. Tre kvarter havner under kategorien “forflytning mellom ulike steder”. Ytterligere en og en halv time går til å skrive instruksjoner, samt å sammenligne data og gjøre vurderinger. Med andre ord; å organisere arbeidet.
Så kan man jo spørre seg om møtevirksomhet, telefonsamtaler og diskusjoner med kolleger nødvendigvis trenger å være uproduktivt? Hva synes dere?

Uenige svensker
På chef.no sine sider er debatten rundt rapporten i full gang, og som en inspirasjon velger undertegnede å vise til noen av kommentarene.

“Mycke interessant studie. Vi håller på att strukturera sönder våra organisationer”, mener Micke og får støtte av Putte som skriver: “Ibland känner man at chefer i sin kreativitet bare måste skicka minst 30 mail om dagen för att oppnå nån slags kvot”.

De blir derimot satt ettertrykkelig på plass av Lasse:

“Vilket fullständigt idiotisk dravel. Skulle möten, läsande av e-post, telefonsamtal, sammanställningar mm betraktas som improduktivt?  Då tror jag man fullständigt har missförstått teknikers, marknadsförares, socialarbetatres och många flera kategoriers arbete fullständigt. Växeltelefonisten skulle ju för övrigt inte göra någontiing överhuvudtaget under hela sitt yrkesliv. Vad är det man tror ska “produceras” på ett kontor ?  Nyvässade pennor?

Personvern og cookies