To millioner dør hvert år

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Hvert eneste år dør flere enn to millioner arbeidere på grunn av arbeidsulykker eller arbeidsrelatert sykdom, opplyses det på nettstedet til FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO. 

Dette tilsvarer 6.000 dødsfall daglig i forbindelse med arbeidet. ILOs statistikker viser at tendensen er oppadgående. I tillegg til dette regner organisasjonen med at 270 millioner arbeidstakere blir utsatt for arbeidsrelaterte ulykker som medfører minst tre dagers fravær fra jobben. Generaldirektør Juan Somavia i ILO sier at ulykker og sykdom i forbindelse med arbeidet kan forebygges, det er ikke noe som bare hender. Men det krever at det satses på en sikkerhetskultur på arbeidsplassene uansett hvor arbeidet foregår, støttet av en nasjonal politikk for å gjøre arbeidsplassene sikrere og tryggere for alle. Arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer fører til en reduksjon på 4 prosent av den samlede globale verdiskapningen. Det utgjør mer enn 20 ganger den offisielle globale utviklingsbistanden.

Personvern og cookies