To millioner arbeidsdødsfall

(2003)

Hvert år dør det to millioner arbeidstakere i verden på grunn av ulykker og sykdom knyttet til arbeidet, opplyser ILO, den internasjonale arbeiderorganisasjonen.
Dette er faktisk flere enn de som årlig dør i kriger, på grunn av trafikkulykker eller av HIV og Aids til sammen. I tillegg skjer det 270 millioner arbeidsulykker hvert år med mer eller mindre alvorlige personskader og 160 millioner får yrkesbetingede sykdommer. Elendige og til dels livsfarlige arbeidsforhold representerer et så alvorlig problem at verdenssamfunnet bør reagere, mener ILO.
Personvern og cookies