To av tre nordmenn synes at jobben krever for mye

Tekst: Grethe Ettung (2009)
– Likevel viser undersøkelser at norske arbeidstakere har fått det bedre de siste ti årene, opplyste Cecilie Aagestad, seniorrådgiver i Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA).
Mangel på tid til å utføre arbeidet skikkelig, manglende tilbakemelding fra overordnet, konflikter mellom ansatte og ledelse, og dårlige muligheter for faglig utvikling oppleves som det verste. – Medbestemmelse samt det å kunne fatte beslutninger, øker jobbtilfredsheten, meddelte Aagestad overfor deltakerne på Arbeidsmiljødagene i Trondheim. Det å utøve egne ferdigheter og tilegne seg ferdigheter, gir beslutningsautoritet. Egenkontroll fremmer læring og motivasjon, og er det beste middelet mot stress. Norge ligger over gjennomsnittet i EU når det gjelder høye krav i arbeidslivet, men vi ligger også over gjennomsnittet når det gjelder egenkontroll. – Arbeidstakere som opplever høye arbeidskrav kombinert med lav egenkontroll og liten støtte fra ledelsen, tilhører høyrisikogruppen når det gjelder belastningslidelser, påpekte Aagestad. 30 prosent av alle yrkesaktive opplever at de ikke har tid til å utføre arbeidsoppgavene på en god måte, viser Leve­kårsundersøkelsen for 2006 (LKU 2006) utført av Statis­tisk sentralbyrå (SSB). Denne gruppen består av vel 200 000 yrkesaktive, hvorav 64 prosent er kvinner. Den største andelen jobber i offentlig sektor, og forholder seg til kunder og klienter. Disse arbeidstakerne er mer plaget av smerter i nakke og øvre rygg, og de har oftere hodepine og søvnproblemer grunnet jobbtanker. De er i større grad fysisk utmattet etter jobb, og har ofte et jobbrelatert sykefravær. Dette innebærer også at risikoen for arbeidsulykker øker.

Høy belastning

Yrker innen pleie og omsorg og service rapporterer om høy belastning. Flest arbeidsrelaterte helseplager har renholdere, servicepersonell (hotell, restaurant, frisør) og kokker og kjøkkenassistenter. Nakke- og skuldersmerter, smerter i korsryggen og i bena, samt eksem og hudkløe er arbeidsrelaterte plager. 45 prosent opplever ofte eller av og til dårlige forhold på arbeidsplassen. Dårlige forhold mellom ledelse og ansatte er mer vanlig (38 prosent) enn dårlige forhold mellom ansatte (28 prosent). En høyere andel kvinner enn menn opplever dårlige forhold. Kvinner utsettes oftere for vold og trakassering enn menn, mens mobbing er likt fordelt. Aagestad understreket verdien av å bli sett i hverdagen. Tilbakemeldinger har stor betydning for jobbtilfredsheten, og det samme har sosial støtte. – Disse fungerer som buffere mot høye krav og lav kontroll.

 

Personvern og cookies