To av tre føler seg trygge i jobben

(2011)

To av tre arbeidstakere mener de sitter trygt i jobben. De frykter ikke for arbeidsløshet de nærmeste årene.

Det viser den siste arbeidslivsundersøkelsen til YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), kan Dagsavisen melde.
I undersøkelsen svarer 65,8 prosent at de ikke er bekymret i dette hele tatt for å miste jobben.
32 prosent sier derimot at de er bekymret. Sammenlignet med fjoråret er det en nedgang på 4 prosentpoeng, og det er personer med høy utdanning og inntekt som er minst bekymret.

Lav ledighet
– Endringene er ikke så store fra fjorårets undersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen er likevel overraskende, gitt de mange utfordringene som land i Europa befinner seg i. Jeg tolker det som et uttrykk for at vi har klart å føre en økonomisk politikk og en arbeidsmarkedspolitikk som gjør at folk føler seg trygge i jobben. Det ser vi også på de lave ledighetstallene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
YS-lederen mener også at de som jobber i konkurranseutsatte næringer er mer sårbare og utsatt enn andre.

Høyt kostnadsnivå
Sjefen for Arbeidsforskningsinstituttet, Arild H. Steen, er inne på det samme og understreker at noen arbeidstakere bærer risikoen mer enn andre.
– En del arbeidsplasser er spesielt utsatt på grunn av det høye kostnadsnivået her i landet, sier Steen.
YS sitt såkalte arbeidslivsbarometer er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv. Hensikten er å måle trykket i arbeidslivet.
Undersøkelsen er gjennomført av Afi (Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med Gallup på oppdrag fra YS.
I 2011-barometeret er det et representativt utvalg på 3.000 tilfeldig utvalgte fra Gallups webbase på 70.000 personer.

Personvern og cookies