Tjenestedirektiveter innført

Tekst: Turid Børtnes (2010)

EUs tjenestedirektiv, som har vært svært omstridt særlig i fagbevegelsen, ble innført i Norge 28. desember 2009.
Tjenestedirektivet er innført i form av en tjenestelov her i landet og skal øke den frie flyten av tjenester over grensene i EU/EØS-området. Nærings- og handelsminister Trond Giske opplyser at loven skal gjøre det enklere for norske bedrifter å operere i utlandet og for utenlandske bedrifter å etablere seg i Norge.
Tilhengerne av tjenestedirektivet legger vekt på at det vil være en klar fordel for norske bedrifter at de ikke blir diskriminert gjennom å bli stilt overfor andre regler enn bedriftene i de landene de handler mest med.
Men motstanderne frykter sosial dumping og at norsk arbeidsliv ikke får beholde særordninger som skal beskytte norske og utenlandske arbeidstakere mot dårlige lønns- og arbeidsvilkår.

Personvern og cookies