Tjener på mangfold

(2005)

Virksomheter som sørger for stort mangfold blant de ansatte når det gjelder alder, kjønn, bakgrunn, rase og seksuell legning og også inkluderer yrkeshemmede, tjener på det både på kort og lang sikt, viser en ny EU-undersøkelse.
Undersøkelsen The Costs and Benefits of Diversity, som er foretatt i regi av EUs antidiskrimineringsprogram, viser at mangfold ikke bare handler om juridiske prinsipper, det kan også være god forretning, skriver nettstedet www.seniorpolitikk som omtaler studien. Nesten 70 prosent av virksomhetene som var med i spørreundersøkelsen mente at mangfold hadde gitt dem bedre omdømme. 62 prosent mente at dette var en konkurransefordel i kampen om høyt kvalifisert arbeidskraft og nesten 60 prosent syntes at mangfold økte motivasjon og effektivitet og skapte mer innovasjon. EU krever i henhold til antidiskrimineringsprogrammet sitt at medlemslandene selv innarbeider slik regler i egne nasjonale lovverk i løpet av 2006.
Personvern og cookies