Tipssaken ankes til Høyesterett

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Vi synes det er veldig spesielt at tipsfordelingen vurderes som en avgjørende arbeidsmiljøfaktor. Vi mener dette er en prinsipiell sak, sier Fellesforbundets førstesekretær Eli Ljunggren.
Servitørene og ledelsen ved Theatercafeen har i flere år vært uenige om tipsfordelingen.

I fjor ble saken behandlet i Oslo Tingrett hvor retten fant at arbeidsgiver skulle ha styringsretten over tipsen. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet/Fellesforbundet anket saken til Borgarting Lagmannsrett, men servitørene tapte saken også i andre rettsinnstans. Nå setter de sin lit til Høyesterett. – Domsavsigelsene utvider arbeidsgivers styringsrett betydelig. Dermed misbrukes styringsretten, og derfor ankes dommen til Høyesterett, sier Ljunggren. Servitørene ved Theaterkafeen har i alle år fått beholde tipsen de har mottatt fra gjestene. Etter at bedriften vant i tingretten i fjor, ble det innført tipsdeling hvor 65 prosent beholdes av servitørene, og 35 prosent går til kokkene, de ansatte i oppvasken og i vindisken. I denne sammenheng påberoper servitørene seg retten til selv å stå for fordelingen. – Vi står fast ved at det er arbeidstaker som skal står for fordelingen, ikke arbeidsgiver. Ifølge dommen mener retten at pålegget som ledelsen ved Theatercafeen kom med om fordeling av tips ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er Eli Ljunggren uenig i. – Dette dreier seg først og fremst om ledelsens styringsrett i forhold til andres eiendomsrett, altså servitørenes. De misbruker denne retten, mener hun.

Personvern og cookies