Tinnitus – aldri stillhet

Av Grethe Ettung (2011)

Ordet tinnitus kommer av latinsk «tinnire» som betyr «å ringe». Tinnitus oppstår fordi sansecellene i det indre øret, som sender lyd til hjernen, har blitt forstyrret eller skadet. De som rammes av tinnitus hører en lyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Mange beskriver lyden som susing av vind, motordur, turbin, mixer og lignende. Du kan ha tinnitus på det ene, eller begge ørene. Den kan komme brått eller gradvis, være der sporadisk eller hele tiden. Den kan være lav eller høy, jevn eller pulserende. For mange berørte betyr det ingen ro, aldri stillhet.

Årsaker til tinnitus

Om lag hver sjette mann og kvinne (opptil 17 prosent) i normalbefolkningen sliter med tinnitus. Av hørselshemmede plages 60-70 prosent av denne formen for støy. Menn rammes oftere enn kvinner, og om lag 10 prosent av variasjonen i tinnitus skyldes arvelige forhold. Det viser studier ved Folkehelseinstituttet.

Det er mange årsaker til tinnitus, eller øresus. Den vanligste er hyppig støypåvirkning som for eksempel larmskade i form av kortvarig, høy støy som et geværskudd, eller langvarig påvirkning av støy, som i industrien. Høy musikk på konserter, diskotek, hjemme eller i bilen kan forårsake tinnitus. Det samme kan øreverk, mellomørebetennelse, hodeskade, slag mot hodet og nakkesleng. Infeksjonssykdommer med plutselig hørselsnedsettelse og virussykdommer kan også gi tinnitus.

Følgeplager

Mange som rammes av tinnitus får såkalte følgeplager som søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og nedsatt hukommelse. Ulike grader av nedstemthet/depresjon, uro og angst kan også forekomme. I tillegg kan forskjellige stressymptomer oppstå, som hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter samt irritabilitet og lav toleranseterskel. Dette kan gjøre det vanskelig å utføre arbeid, det kan påvirke forholdet til venner og familie og lede til isolasjon og sosiale problemer. Uten behandling kan konsekvensen bli langtidssykmeldinger og uføretrygd.

Behandling av tinnitus

Ved TRT behandling (Tinnitus Retraining Therapy / tinnitus omlæringsterapi) prøver man å gjøre om de negative tankene tinnituslyden gir, til positive tanker, ved såkalt kognitiv terapi. Det kan skje ved for eksempel å forestille seg tinnituslyden innbakt i et musikkstykke man liker. Med TRT kan man få hjernen til å undertrykke tinnituslydenden så mye at man sjelden hører den, og at den er relativt svak når man først hører den.

Avspenning er viktig for de aller fleste tinnituspasienter. Greier man i tillegg å holde seg i god fysisk form vil det øke terskelen for hva man tåler generelt sett.

Dersom man har problemer med å få sove på grunn av tinnituslyden, kan man få tilpassede lydputer som øker bakgrunnslyden om natten og derved demper tinnitusopplevelsen og bedrer innsovingen. //

Kilder: Hørselshemmedes Landsforbund (www.hlf.no), Folkehelseinstituttet (www.fhi.no), tinnitus-tips.no

Personvern og cookies