Tiltak mot vold gir økt trivsel

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Kurs i konflikt­hånd­tering og målrettet fokus på vold og trusler har ført til færre overfall på parkeringsvaktene i Køben­havn.

Etter en periode med svært sterk økning i antallet overfall på kommunalt ansatte parkeringsvakter i den danske hoved­­staden besluttet ledelsen å gjøre noe med situasjonen.

Mer enn halvert

Det var ikke bare antallet voldstilfeller som hadde økt, volden var også blitt grovere. Dette medførte et meget høyt sykefravær og lav trivsel blant de ansatte, skriver det danske Videncenter for arbejdsmiljø. Tiltakene, som ble satt i verk i 2002, er nå evaluert. Det viser seg at antallet overfall har gått ned til mellom 23 og 33 pr år, mot 65 overfall i 2002. Syke­fraværet er også redusert. Vold er blitt et tema som parkeringsvaktene kan snakke åpent om, og fellesskapsfølelsen og trivselen har økt på arbeidsplassen. Parkeringsvaktene er blitt mer bevisste verdien av arbeidet de utfører og de fremstår mer profesjonelle på jobb.

Konflikthåndtering

Tiltakene omfattet både kurs i konflikthåndtering for parkeringsvaktene og utarbeidelse av en voldspolitikk. I tillegg ble det satset bredt på en forbedring av arbeidsmiljøet og økt kompetanseoppbygging. I samarbeid med psykologer ble det laget kurs i konflikthåndtering. Det omfatter blant annet avlesning av kroppsspråk, og fokus på hvilke signaler vaktene selv sender ut. Dette kurset inngår nå som en fast del av utdannelsen til parkeringsvaktene. Som en del av selskapets voldspolitikk er det laget faste prosedyrer for anmeldelse av vold, avtale om krisehjelp, debrifing og kursing av mellomledere i psykiske førstehjelp. Det er satset på arbeidsmiljøet generelt, gjennom kompetanseutvikling, fleksibilitet og redusering av stressfaktorer, mangfold og arbeidsglede.

Personvern og cookies