Tiltak mot midlertidig ansatte

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Regjeringen vil pålegge arbeidsgiver å drøfte bruken av midlertidig ansatte for å redusere ulovlige arbeidsforhold.

– Regjeringen vil øke arbeidsgivernes bevissthet rundt midlertidig ansatte, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Han forlanger at arbeidsgiverne sammen med de tillitsvalgte, setter bruken av midlertidig ansatte på agendaen. Statsråden vil redusere ulovlige og unødvendige tilsettinger, og understreker at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse. Forslaget er sendt ut til høring med høringsfrist 17. oktober 2009.

Flest kvinner

Ifølge tall fra SSB er 10 prosent av alle arbeidstakere i Norge midlertidig ansatt. Andelen er høyest i hotell- og restaurantbransjen (15 %) og undervisning og helse- og sosialtjenester (16%). 10 prosent er midler­tidig ansatte i varehandelen. Fjorårets debatt rundt ringevikarer eller tilkallingshjelp, satte fortgang i saken. Ringe­vikarene blir gjerne tilkalt ved behov for å ivareta arbeidstopper eller fravær, men de har ikke krav på arbeid utover dette. De vet derfor ikke med sikkerhet om de har arbeid og inntekt, og de vil ha problemer med å opparbeide seg trygderettigheter, slik som sykepenger. Underveis har departementet vært i dialog med Felles­forbundet og NHO Reiseliv om tiltak. Blant annet vil departementet i samarbeid med partene i arbeidslivet og Arbeids­tilsynet utarbeide praktisk informasjonsmateriell om midlertidig ansettelse. – Tiltakene vil gi økt oppmerksomhet rundt virksomhetene og ringevikarer, og medvirke til at forholdene blir ryddigere, sier statsråd Andersen.

Personvern og cookies