Tiltak for yrkeshemmede

(2006)

Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede er trappet opp med 1.000 nye plasser i annet halvår i år. I tillegg er det bevilget ekstra midler tilsvarende 20 årsverk til oppfølging av yrkeshemmede.
Opptrappingen er et ledd i regjeringens innsats for å få flere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet over i jobb. – Selv om arbeidsmarkedet nå er svært godt med en økning i sysselsettingen og nedgang i ledigheten, er det likevel enkelte grupper av arbeidssøkere som sliter for å komme inn i arbeidslivet, sier ekspedisjonssjef Rune Solberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ekstraplassene dreier seg om attføringstiltak for yrkeshemmede, som kanskje har skader, andre lyter eller sykdom eller som har problemer på arbeidsmarkedet av andre grunner. Tiltaket omfatter også tiltaksplasser for bekjempelse av fattigdom. I regjeringens budsjett for 2006 er det lagt opp til 14.000 plasser i ordinære arbeidsmarkedstiltak for første halvår og 11.000 plasser i siste halvår. Det er færre plasser i dette halvåret fordi det fortsatt er stor etterspørsel etter arbeidskraft og svært få nye arbeidssøkere ved Aetat. Det er også lagt opp til at yrkeshemmede skal få målrettet oppfølging, til dette er det satt av midler til 20 årsverk ekstra.
Personvern og cookies