Tilsynene som flyttes

(2004)

Følgende tilsyn skal flyttes ut av Oslo: Luftfartstilsynet til Bodø, Samferdselsdepartementet, 145 ansatte Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, Nærings- og handelsdepartementet, 230 ansatte Direktoratet for arbeidstilsynet til Trondheim, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 150 ansatte Konkurransetilsynet til Bergen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 160 ansatte Post- og teletilsynet til Lillesand, Samferdselsdepartementet, 140 ansatte Statens Filmtilsyn og Eierskapstilsynet til Fredrikstad (Slås sammen med Statens medieforvaltning til det nye Medietilsynet), Kultur- og kirkedepartementet, ca 40 ansatte til sammen Direktoratet for sivilt beredskap til Tønsberg (Slås sammen med Direktoratet for brann- og elsikkerhet til det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet), Justis- og politidepartementet, ca 240 ansatte i det nye tilsynet.

Personvern og cookies