Tilsig av nye medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret

(2009)
I løpet av 2009 har velkjente virksomheter som Norsk Tipping, Norsk filminstitutt, Universitetet i Oslo, SAS Norge, Coca Cola Drikker AS og Fiskeridirektoratet meldt seg inn i Arbeidsmiljøsenteret. – Det har vært et jevnt tilsig av nye medlemmer etter at vi forbedret nettsidene våre, sier direktør Paul Norberg.
I tillegg til store og kjente virksomheter, er det også pågang fra små og mellomstore bedrifter. På de nye nettsidene blir fordelene ved medlemskap mer synliggjort, og dette har ført til at flere virksomheter oppdager fordelene ved å melde seg inn i Arbeidsmiljøsenteret.

– Det er spesielt gledelig at også små bedrifter ser seg tjent med å bli medlem. Kravene til et godt og sikkert arbeidsmiljø er like store i alle typer virksomheter, og bedrifter som har få ressurser kan få god, faglig hjelp til å sikre tilfredsstillende HMS-forhold ved å ha medlemskap i Arbeidsmiljøsenteret, sier Norberg.

Nye medlemmer
• Politiets utlendingsenhet i Oslo
• Stavanger Akuttsenter
• HMS-senteret Bømlo
• Oslo kommune – næringsetaten
• Odin Systemer AS
ønskes velkomne som de ferskeste medlemmene i Arbeidsmiljøsenteret.
Medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret får en unik mulighet til å skape en tydelig og dokumentert arbeidsmiljøprofil. En investering i medlemskap gir gode forutsetninger for å senke det arbeidsrelaterte sykefraværet. En investering i godt arbeidsmiljø for de ansatte er også en økonomisk god investering for virksomheten.

Medlemsfordeler
• Avgiften på alle kurs reduseres med 10%
• Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen,
Arbeidsmiljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av
Arbeidsmiljøsenteret.
• 10% rabatt på bøker
• 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken
• Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø,
inngår i medlemskontingenten. Åtte utgaver i året.
• Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.

Les mer på våre medlemssider.

Personvern og cookies