Tilpasningsdyktig HMS

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Arbeidsmiljøsenteret kurser utenlandske arbeidere i HMS.

Randi Olsen Solheim er personal- og HMS-ansvarlig ved Florø Mekaniske Verksted AS, som har flere utenlandske arbeidere blant sine ansatte. De valgte å sende ti av sine polske arbeidere på et engelskspråklig grunnkurs i HMS, i regi av Arbeidsmiljøsenteret.
– Siden ingen av dem foreløpig mestrer norsk godt nok til å gjøre seg forstått, så syntes vi dette var en veldig god løsning. Vi driver et eget verft her i Florø der vi har et mindre antall arbeidere foreløpig. Størst aktivitet har vi imidlertid gjennom utleie av arbeidskraft til ulike skipsverft. For oss er det veldig viktig at de er trygge på HMS og norsk arbeidsmiljølov.

Vinn vinn-situasjon
– Som arbeidsgiver er vi avhengig av å skolere våre ansatte for å holde oss på rett side av loven. Samtidig blir våre ansatte tryggere i møte med andre arbeidstakere, for eksempel når de gjør arbeid ved utleie.
– Første gang dere gjør noe slikt?
– Vi har forsøkt å finne noen som tilbyr denne typen kurs på engelsk en stund, men det er overraskende få tilbud der ute. Så da falt valget til slutt på Arbeidsmiljøsenteret. Det koster litt, men det er det verdt.

Lærer å bruke loven
Over tre dager gir Arbeidsmiljøsenterets seniorkonsulent, Aud Steiring, deltagerne en grunnleggende innføring og forståelse for de ulike rollene innen ledelse, AMU og VO, og som ansatt.
– Målet er at deltagerne lærer hvordan de kan bruke lover og regler som er knyttet til ulike deler av arbeidsmiljøet, og hva de innebærer. For eksempel krav i forhold til teknisk utstyr, støygrenser og sikkerhetsforskrifter, sier Steiring.

Personvern og cookies