Tillitsvalgt/verneombud: Container versus støttespiller

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Det er ikke meningen at du som tillitsvalgt eller verneombud skal føle deg som en container, at kollegaene bare kan øse sine frustrasjoner, sinne og oppgitthet utover deg, sier Inger Høibakk, seniorkonsulent ved Arbeidsmiljøsenteret.  

– Tvert imot, du skal bidra til at kollegaene tar ansvar for egen situasjon, ikke overta problemene deres. Den viktigste oppgaven er å være til stede for kollegaene, og fungere som en støtte­spiller og veileder.

Fra klage til ønske
Høibakk tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer fra arbeidslivet når hun kjører kurs. – Jeg bruker gjerne rollespill. Det å forsøke å sette seg inn i andres situasjon er nyttig. Vi ­trener på å finne gode løsninger, og ser på hvilke konsekvenser ulike valg vil gi. Vi skal ha et arbeidsliv som er levelig for alle. Når omorganiseringer, omstillinger og outsourc­ing blir en del av hverdagen, er det ikke alltid like enkelt. Misnøye med tingenes tilstand er noe mange opplever på arbeidsplassen. – Jeg synes man skal konfrontere kollegaer som er misfornøyde, og be dem snu klagen om til et ønske: hvordan skulle du ønske det hadde vært på arbeidsplassen din. Bak en klage ligger det alltid en lengsel etter noe bedre.

Handlingskunnskap
Høibakk vektlegger «handlingskunnskap» på kursene sine. – Å kunne ta imot henvendelser fra kolleger og bygge dem opp slik at de greier å håndtere utfordringer på en god måte, er viktig. – Jeg er ingen tilhenger av at vi skal dvele ved det vi er misfornøyde med. Skal vi greie å endre atferd og arbeidsmiljø, må vi se for oss og ­konkretisere hvordan vi foretrekker å ha det. – Arbeidsgiver trenger et bilde, en beskrivelse, av hva som skjer i stedet for angrep og uttrykt misnøye fra de ansatte.

Nettverk
Å få nok tid til å utføre oppgavene som tillitsvalgt og verneombud er ofte et problem. Dette må klareres med arbeidsgiver. Oppnås det ikke enighet, kan Arbeidstilsynet kontaktes. – Har du ambisjoner om å gjøre en tilfredsstillende jobb, må du få den tiden du trenger til å utføre vervet. Dessuten skal kollegene vite at du er tilgjengelig, understreker Høibakk. Hun berømmer Arbeidsmiljøsenterets nettverk for hovedverneombud. – Ved å delta i nettverket høster deltakerne verdifull erfaring ved at de gir og får råd og veiledning fra hverandre. På spørsmål om hva kursdeltakerne er mest opptatt av, er svaret lederskap. – Jeg råder alltid deltakerne til å gi ledelsen konkrete tilbakemeldinger på hva det er som ikke fungerer etter arbeidstakernes syn. Høibakk forteller at mange av deltakerne på kursene sverger til anonyme arbeidsmiljø­undersøkelser, noe hun ikke anbefaler. Min erfaring er at det er enklere å opparbeide et godt arbeidsmiljø der hvor partene vet hvor de har hverandre.

Personvern og cookies