Tillitsvalgte sentrale for bedriftssuksess

Tekst: Tale Jordbakke (2007)
Tillitsvalgte spiller en svært sentral rolle for norske bedrifters omstillings- og endringsevner. Over fire av fem selskaper praktiserer i dag en eller annen form for medbestemmelse fra de ansatte.
– En av grunnene til at Norge AS nå går så det griner, og til at stort sett hele ­verden «looks north» for oppskriften på et godt fungerende arbeids- og vel­­­­ferdssamfunn, er den modellen det norske arbeids­livet er bygget opp på. I Norge er samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bedre enn i resten i verden, sier senior­forsker ved Arbeidsmiljøsenteret, Nina C. Berg. I sitt foredrag under Arbeids­miljødagene i Trondheim trakk hun fram forskning som viser at fire av fem bedrifter med over ti ansatte praktiserer aktiv medbestemmelse fra de ansatte i en eller annen grad. – De tillitsvalgte spiller en stadig viktigere rolle i omstillingsprosesser, som igjen er med på å gjøre norsk arbeidsliv svært tilpasningsdyktig. Dette synes på bunnlinjen til bedriftene, forteller Berg.

Påvirker ikke strategi
Til tross for at tillitsvalgte spiller en stadig viktigere rolle i omstillings- og endringsprosesser, viser det seg likevel at de ansatte har mindre innflytelse på strategiske avgjørelser. – Fremdeles er det slik at de store avgjørelsene om bedriftens fremtid utelukkende tas av ledelsen og eierne av bedriftene, og faktisk har arbeidstakere mindre innflytelse på slike strategiske avgjørelser i dag enn de hadde tidligere. Men når vedtakene om for eksempel fusjoner og nedskjæringer er et faktum, er ledelsen helt avhengig av de tillitsvalgte for å få prosessene gjennomført, sier Berg.

Personvern og cookies