Tillitsvalgte leger trakasseres

(2003)
Leger som har tillitsverv i Den norske lægeforening blir trakassert og truet på arbeidsplassen. Det er sykehusansatte som rapporterer at de trakasseres av sine overordnede og arbeidsgiverne.
Nå er de mange negative konsekvensene slike tillitsverv medfører tatt opp i Legeforeningens sentralstyre. Tillitsvalgte trues for eksempel med oppsigelse, de holdes i kortvarige vikariater eller får ikke de arbeidsoppgaver og operasjoner de må ha for å få tatt en spesialistutdannelse. Tidligere tillitsvalgte bekrefter at det kan ødelegge sykehuskarrieren å påta seg et slikt verv, skriver bladet Dagens Medisin som omtaler saken. Det er særlig når tillitsvalgte og ledelsen har motstridende interesser at motsetningene topper seg. Det er for eksempel ingen lett oppgave å fortelle avdelingsoverlegen at den arbeidsplanen vedkommende har satt opp er ulovlig og at det er tillitsvalgtes oppgave å påpeke dette. Lønnsforhandlinger er et annet område som kan medføre store motsetninger mellom ledelse og tillitsvalgte. Dette fører ikke bare til problemer for den tillitsvalgte lege, det går også ut over arbeidsmiljø og trivsel på avdelingen og i siste instans pasientene.
Personvern og cookies