Tillitsvalgte blir ikke hørt

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Kun tre av ti tillitsvalgte føler at ledelsen er interessert i deres innspill.

Resultatene, som er hentet fra Norsk Ledelsesbarometer, avdekker at toppledere er lite interessert i ansattes medvirkning når store beslutninger skal fattes i bedriften, melder Pressenytt for Lederne.
– Et signal om at de ansattes rettigheter ofte ikke har noen reell betydning, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.
I undersøkelsen oppgir kun 30 prosent av de tillitsvalgte at de har innflytelse innenfor virksomhetens rekrutteringspolitikk, arbeidstakeres utviklingsbehov, ved nedbemanning og omorganisering.

Tillitsvalgte tidstyver
Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorienterte mener slike holdninger blant ledere i verste fall kan føre til en splittet organisasjon, der medarbeidere ikke bidrar med den kompetansen de faktisk har.
– I tillegg legger det forholdene til rette for konflikter, som koster både i form av tid og andre ressurser, sier han til Pressenytt.
Stugu mener funnene i undersøkelsen illustrerer at holdningene til tillitsvalgte i norsk næringsliv er svært blandet.
– Blant de fleste ledere er det politisk korrekt å være for et godt samarbeid, men i praksis er det likevel mange som synes det å skulle forholde seg til tillitsvalgte er unødig bruk av tid. I noen miljøer blir det faktisk sett på som en svakhet at lederen bruker tid på involvering av ansatte og tillitsvalgte i viktige prosesser, sier han.

Tas ikke på alvor
Jan Olav Brekke synes det mest oppsiktsvekkende er at kun 45 prosent av de tillitsvalgte opplever at innspill i forbindelse med sykefravær er velkommne.
– Det gir et klart signal om at intensjonene bak avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ikke tas på alvor, og at man ikke har nødvendig fokus på alle forhold som ligger til grunn for sykefraværet i bedriftene. En skulle tro at dette var et område der de tillitsvalgtes bidrag ble verdsatt med bred tilslutning fra hele organisasjonen. Men slik er det altså ikke i flertallet av norske bedrifter, sier Brekke.

Følger ikke spillereglene
Både Brekke og Stugu tror at trykket fra amerikanske ledelsesmodeller, i form av HR-inspirert tenkning, bidrar til å usynliggjøre tillitsvalgte i organisasjoner.
– Dette gjelder ikke bare HR-modeller, men også utbredelse av styringsformer som for eksempel franchise som øker ledelsens makt og i praksis setter tillitsvalgtfunksjonen til side, mener Stugu.
Brekke mener mange ledere mangler elementær opplæring om arbeidslivets spillerregler. – Rekrutteringsmåten for lederstillinger er forandret og mange ansettes kun basert på teoretisk utdannelse. De fleste av disse topplederne har lite personlig arbeidserfaring og har ikke gått i gradene.

Personvern og cookies