Tillit er magisk

(2012)
Det moderne arbeidslivet er inne i en tillitskrise. Vi lever i et samfunn med for lite balanse mellom tillit og kontroll, mener sosialantropolog Tian Sørhaug. Han vil utdype sine standpunkter på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 17.-19. oktober.
Tillit er magisk, for det forutsetter seg selv, sa Tian Sørhaug nylig i et intervju med Teknisk Ukeblad. Han forteller om et arbeidsliv som er snudd opp-ned de siste 10-15 årene, og trekker frem utfordringene som oppstår i et arbeidsliv der den som sitter på toppen ikke nødvendigvis kan mest. Tradisjonelt har lederen hatt direkte kontroll med de ansatte, men nå må medarbeiderne i større grad administrere og kontrollere seg selv. Lederens rolle blir dermed å kontrollere at de ansatte kontrollerer seg selv; såkalt revisjonsledelse.
Tian Sørhaug har vært en av mest brukte, og mest populære, foredragsholderne på Arbeidsmiljøsenterets store arrangementer i Bergen og Trondheim. De siste par årene har han vært en profilert deltaker i Anne Kat Hærlands og Dagfinn Lyngbøs underholdningsprogram «Big Bang» på NRK.

Medvirkning og tillit
Tian Sørhaug er en av de to sterke samfunnsstemmene i sesjon 3 på høstens Arbeidsmiljøkongress. Den andre foredragsholderen er Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Hun vil vurdere hvordan medvirkning er basert på tillit, og vil drøfte hvordan dette fungerer. Dette har hun gode forutsetninger for.
Mimi Bjerkestrand leder landets største fagforening for lærere, førskolelærere og ledere i barnehager og skoler. Med 152.000 medlemmer som har tøffe krav til sine tillitsvalgte, og med sterke motparter i tarifforhandlinger, er spørsmål om tillit helt sentralt. Deltakerne på Arbeidsmiljøkongressens sesjon 3 vil garantert bli klokere etter å ha hørt de to foredragsholderne. Det blir også lagt opp til samtale mellom Sørhaug og Bjerkestrand, og salen blir invitert til å delta.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies