Til kamp mot sosial dumping

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
Arbeidstilsynet øker bemanningen for å hindre sosial dumping av utenlandske arbeidstakere.
Sju nye medarbeidere skal an­­settes for å ivareta rettighetene til utenlandske arbeidstakere, særlig polske og øvrige østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Ansettelsene innebærer en styrking i arbeidet med å følge opp arbeidstakere når det gjelder tilsyn, tolking og oversetting samt juridiske saker. Ansettelsene omfatter fire inspektørstillinger som skal for­deles på fire regionkontorer. Det er Region Oslo, Østfold og Akershus med kontorsted i Moss, Vestland med kontor­­sted i Bergen og Indre Østland med kontorsted i Lille­hammer. Arb­eidet til inspektørene skal særlig rettes mot bygg- og an­­leggsbransjen, men også andre bransjer med arbeidsinnvandrere. Arbeidsoppgavene vil være tilsyn med aktuelle arbeidsplasser og virksomheter, deltakelse i prosjektaktiviteter knyttet til arbeidsinnvandring, blant annet samarbeid med politiet og andre relevante myndigheter og organisasjoner. Arbeidstilsynet ønsker også å knytte til seg to polskspråklige ansatte for å gjøre det lettere å kommunisere med ar­­beidstakere fra dette landet samt lage rapporter og for øvrig styrke den juridiske staben.
Personvern og cookies