Til felles kamp mot mobbing

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

– Det skal være greitt å si fra og varsle om mobbing på arbeidsplassene. Utgangspunktet må være et arbeidsliv med nullforekomst av mobbing, sa statsminister Kjell Magne Bondevik da han i sommer åpnet konferansen som representerte avspark for regjeringens satsning mot mobbing i arbeidslivet.

Bondevik hadde følge med 200 representanter for arbeidstakere, arbeidsgivere, organisasjoner, myndigheter og mange av landet fremste fagfolk på området på konferansen. Statsministeren presiserte at det må være arbeidslivet selv som leder kampen mot mobbing, myndighetene og partene kan ikke skape et mobbefritt arbeidsmiljø. – Arbeidet må forankres i den enkelte virksomhet, blant annet gjennom et aktivt og systematisk HMS-arbeid som setter toleranse og respekt for den enkelte i fokus. Regjeringen vil sette teamet på dagsorden gjennom et holdningsskapende arbeid i samarbeid med IA-partene i arbeidslivet. Daværende arbeids- og administrasjonsminister Morten A. Meyer fulgte opp sammen med førstesekretær Per Gunnar Olsen i LO og NHO-sjef Finn Bergesen jr. Det var allmenn enighet om at alle parter er tjent med et mobbefritt arbeidsliv, mobbing fungerer som grus i maskineriet. Alle yter mest når de trives, så kampen mot mobbing vil også gi positive utslag på bunnlinja i virksomhetene. Hva vil så myndighetene bidra med? Hanne Luthen, distriktsleder i Arbeidstilsynet og prosjektleder for regjeringens innsats mot mobbing, opplyste at dette skal inn som en del av inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Målet er at aktørene på arbeidsplassen skal få forståelse og kunnskap slik at de kan forebygge og håndtere mobbing og konflikter. Dette innebærer at det settes fokus på utfordringene og skapes kunnskap og interesse for temaet. Mobbing skal tas opp på en rekke konferanser rundt om i fylkene i regi av partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og Arbeidslivstjenesten. Da vil man også prøve å synliggjøre bedriftsøkonomiske konsekvenser av mobbing. Dessuten skal sentrale HMS-aktører trekkes med i arbeidet gjennom egne opplæringsprogram, det skal lages håndbok og informasjonspakker for arbeidsplassene og sørge for at mobbing og konfliktløsning blir en integrert del av helse-, miljø- og sikkerhetsopplæringen gjennom samarbeid med opplæringsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Personvern og cookies