Tid for Arbeids­miljøprisen 2009

Tekst: Turid Børtnes (2009)
– I fjor ble Den norske arbeids­miljø­­prisen tildelt hotellvertinne Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel. Hvem blir årets vinner?
– Det er tid for å lansere kandidater til Den norske arbeidsmiljøprisen 2009, sier direktør Paul Norberg i Arbeids­miljø­senteret, som håper på mange forslag fra hele landet. – Det er viktig å engasjere seg i oppgaven med å skaffe fram gode kandidater. Diskusjoner på arbeidsplassene for å finne fram til potensielle vinnere, og det å bli foreslått som kandidat, gir ofte et positivt løft for bedring av arbeidsmiljøet. Selv om det vanligvis kun er en vinner av Den norske arbeidsmiljøprisen, er det en seier bare å bli foreslått. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet rundt tildelingen av den prestisjefylte prisen, og godt sikkerhetsarbeid og et trygt arbeidsmiljø er også gode konkurransefortrinn for enhver virksomhet. Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

Godt selskap

Den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge ble delt ut for første gang i 1961. De siste prisvinnerene er: 2005: To prisvinnere: Professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeids­forskningsinstituttet, og avdelingssjef Eli Hansen ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) 2006: Hovedverneombud Knut Myhrer, Osloskolene (Utdanningsforbundet) 2007: Hjemmetjenesten i Sortland kommune
2008: Hotellvertinne Cecilie Laeskogen, Sundvolden Hotel
Forslag sendes til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no

Frist for å sende inn forslag: 1. oktober 2009.

Personvern og cookies