Ti år uten fraværsskader

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Vedlikeholdsgruppa ved Statkraft i Høyanger har utført sitt krevende og periodevis utsatte arbeid uten en eneste fraværsskade på ti år. 

Vedlikeholdsgruppa ved Statkraft i Høyanger har utført sitt krevende og periodevis utsatte arbeid uten en eneste fraværsskade på ti år.Den nesten uslåelige rekorden er blitt både feiret og belønnet ved en tilstelning i Høyanger for alle tilsatte, inklusive regiondirektør og kraftverksjef i selskapet. Vedlikeholdsleder Torbjørn Mannsåker og hans stab på 17 ansatte har allerede kost seg med belønningen som er benyttet til felles velferdstiltak i form av en hyggelig båttur.

– Involverer alle
Mannsåker vil først og fremst takke sine ansatte og særlig de lokale verneombudene som spiller en viktig rolle i det daglige, praktiske sikkerhetsarbeidet, for innsatsen. Jobben er langt fra ufarlig, en god del av vedlikeholdsarbeidet foregår ved dammer og på tappeluker i reguleringsområdet oppe i terrenget. Sentralt i selskapets skadeforebyggende arbeid står bruken av Sikker Jobb-analyse, registrering og oppfølging av farlige forhold og aktiv bruk av HMS-grupper. – Vi bruker Sikker Jobb-analyse som de andre og er relativt flinke til å registrere farlige forhold. Alle blir involvert i sikkerhetsarbeidet, opplyser vedlikeholdslederen. – Samtlige registreringer gjennomgås i detalj med alle ansatte, da tas det opp hva som har skjedd og hva som er blitt gjort og de forskjellige hendelsene blir diskutert og kommentert. Det er på den måten vi kan lære av feilene våre.

Utfordringer
Gruppa får ros fra regiondirektør Dag Smedbold for gode holdninger, riktig fokus og systematisk og målrettet arbeid. Sterk vekt på trygghet og det at teori omsettes i praktisk handling har gitt resultater. Selskapet har en visjon om null fraværsskader. Resultatene til vedlikeholdsgruppa med ti år uten skader som har medført sykefravær, viser at dette målet er oppnåelig. Dette er oppnådd i en periode med store utfordringer på grunn av omfattende rehabiliteringsarbeider både i stasjonene og oppe i reguleringsområdet. Resten av selskapet er også på rett vei. Region Midt-Norge, som omfatter fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, kan nå notere seg for to år uten fraværsskader. Arbeidsmiljø nr. 8-2005

Personvern og cookies