– Tenk sklisikring

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– Det er ikke alle såletyper som egner seg på hvilket som helst underlag. Ta utgangspunkt i miljøet du jobber i ved valg av såle på vernefottøyet, sier Geir Lund, produktansvarlig for vernefottøy ved Lexow.

Det er dokumentert en del problemstillinger knyttet til sklisikring, Lund viser til statistikk fra det danske arbeidstilsynet over fallulykker. I perioden 1993 til 1996 ble det registrert 20.000 fallulykker i Danmark. 49 prosent av disse gjaldt tilfeller der brukeren hadde sklidd på underlaget og skadet seg, fordi underlaget eller skosålene var glatte. Dette er dyrt, både for samfunnet, arbeidsgiver og ansatt og det koster menneskelig lidelse, noen av disse ulykkene ender med dødsfall. – Hvis en skal bruke fottøyet på glatt underlag, enten det er ute eller inne, må en velge et sålemateriale som øker friksjonen, sier Lund. Ved jobbing utendørs bør sålene har god gripeevne på snø og is. Dessuten vet de som har prøvd det at nedkjølt stål kan bli svært glatt, for eksempel lemmene bak på en bil. Det samme gjelder gulvfliser, ikke minst hvis det i tillegg er sølt noe på dem. Det materialet som er mest benyttet til såler på vernesko og -støvler er polyuretan. Det er et bra materiale, men det fungerer ikke optimalt på glatt underlag, for eksempel snø og is. Skal man få god sklisikring er nitrilgummi og det som kalles TPU-såle et langt bedre valg. Lund mener at de beste sålene lages av nitrilgummi. Han vil også gjøre oppmerksom på at såler finnes i forskjellige hardhetsgrader, noe som kan være bra å være klar over. Men Lund advarer mot å tro at det beste er å skaffe seg fottøy med størst mulig friksjon. Det kan slå helt motsatt ut, for stor friksjon kan føre til at brukeren snubler og skader seg ved uforutsette bråstopp. – Tenkt på hvilket miljø du skal bruke fottøyet i og ta utgangspunkt i forholdene på arbeidsstedet. Sålene må passe til underlaget for å gi brukeren optimal sikkerhet og trygghet, presiserer Geir Lund.

Personvern og cookies