Tenk øyevern

Tekst: Lars Aarønæs (2004)

Driver du med en eller annen form for rengjøring, skal du tenke øyevern. Mange øyeskader skyldes etsing, ikke minst fra vaskemidler. Samtidig ser Rikshospitalet at vern av øynene har fått mye høyere prioritet i arbeidslivet. Sykehusene er på sin side bedre rustet til å bøte på skadene enn før.

Hilde Heger er overlege ved øyeavdelingen på Rikshospitalet i Oslo. Hun forteller at det er spesielt to typer øyeskader som går igjen: Fremmedlegemer og etsende væske mot øynene. Fremmedlegemene kommer ofte fra ulike typer slipearbeid. De etsende væskene er ofte brukt i samband med en eller annen type renhold. – Etseskadene vi får inn i dag, skyldes alle slags væsker. Det kan være slike som brukes til å rengjøre tanker, det kan være innholdet i bilbatterier. Kort sagt veldig mye forskjellig som har med rengjøringsprosedyrer å gjøre.

Færre skader, bedre behandling
Men 20 års erfaring forteller Heger at ting har forandret seg til det bedre. – Det er færre skader enn før. Noe har med industriutviklingen å gjøre. Her i Oslo-området er det jo nesten ikke industriarbeidsplasser igjen. En annen viktig faktor er at arbeidsplassene har en beredskap. De vet ofte hvilken type førstehjelp som kreves. Det gjør det i sin tur lettere for oss å berge synet til den skadde. Det står ofte verre til med dem som kommer hjemmefra. Hilde Heger legger også vekt på at sykehusbehandlingen har høy kvalitet. – Med årene er det utviklet mye bedre kirurgi, bedre mikroskoper, kort sagt bedre utstyr og mer kompetanse. Behandling av øyeskader er et område i stor utvikling. Vi greier i stor grad å forhindre blindhet og sterkt nedsatt syn, bare pasienten kommer tidsnok. – Er alle øyeavdelinger i landet like skikket til å gjøre slik behandling? – Det vil jeg absolutt si. Ved helt spesielle tilstander, som splinter som ligger inni selve øyet, er det stort sett Rikshospitalet som står for behandlingen. Men kvaliteten er god på alle sykehus med egne øyeavdelinger, mener Heger.

Fortsatt slurv
Det viktigste er likevel det forebyggende arbeidet. På det området har Hilde Heger en liten kommentar: – Mange som skader øynene på arbeidsplassen , har faktisk brukt vernebriller, men tatt dem av seg fordi de anså jobben for ferdig. Så oppdager de at de må gjøre noe mere, men dropper å ta på vernebrillen på ny fordi de er «straks ferdige.»

Personvern og cookies