Telenor vil ha med alle

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Telenors handikap-program, som har sørget for at flere enn 75 funksjonshemmede har fått fast jobb, fortsetter arbeidet for et åpent og inkluderende arbeidsliv, men nå under et nytt navn.  

Telenor Open Mind heter programmet nå. Bakgrunnen for navneskiftet er dels at programmet skal lanseres i andre land der Telenor har virksomheter og dels at ordet handikappet kan oppleves gammeldags og stigmatiserende. Programmet arbeider for å gi funksjonshemmede mulighet til å jobbe seg inn i arbeidslivet gjennom et opplærings- og arbeidstreningsprogram for unge med fysiske funksjonshindringer. I løpet av de 11 årene programmet har fungert har 100 personer deltatt, av dem har flere enn 75 fått fast jobb. En evaluering foretatt av SINTEF, viser at programmet ikke bare har vært en suksess for deltakerne, men også for samfunnet. Netto samfunnsøkonomisk gevinst av programmet er anslått til 100 millioner kroner.

Personvern og cookies