Telenor og Posten samarbeider

(2003)

Telenor og Posten har slått sine operative HMS-virksomheter sammen til et felles selskap. Sammenslåingen er et ledd i arbeidet med å effektivisere og satse på virksomhetenes kjernevirksomhet. Det nye selskapet som har fått navnet HMS Norge AS, skal levere HMS-tjenester til Posten og Telenor for en toårsperiode. I tillegg vil det også gå ut i markedet og tilby sine tjenester der. Posten forklarer outsourcingen med at HMS-virksomhet ikke oppfattes som et strategisk område for selskapet som satser på å bli mer kostnadseffektiv og konkurransedyktig ved å skille ut slike virksomheter i egne selskap. Telenor mener at omleggingen vil resultere i bedre kvalitet på HMS-tjenestene.

Personvern og cookies